Новицький Олекса Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Новицький Олекса Петрович

НОВИ́ЦЬКИЙ Олекса Петрович (07(19). 04. 1862, м. Симбірськ, нині Улья­новськ, РФ – 24. 09. 1934, Київ) – історик мистецтва, пам'яткозна­вець, мистецтвознавець, громадський діяч. Батько М. Новицької. Дійс. чл. ВУАН (1922). Походив із старовин. козац. роду. Закін. фіз.-мат. ф-т Моск. ун-ту (1887). Працю­вав пом. бібліотекаря Рос. істор. музею в Москві (1889–98); бібліотекарем Моск. уч-ща жи­во­пису, скульптури та арх-ри (1897–1918); зав. Феодосій. фундам. б-ки в Криму (1918–22); у Таврій. ун-ті та Феодосій. ІНО; керував Феодосій. музеєм старовини (1922). Завідував Секцією, Каф. та Кабінетом укр. мист-ва ВУАН (1922–33), був дир. Музею укр. діячів науки і мист-ва (1924–34) та Укр. театр. музею (1926–34), головою Софій. комісії ВУАН (1923–33). Очолив та реорганізував Всеукр. археол. ком-т (1924–33), що став провід. академ. інституцією у сфері археології, охорони пам'яток та мистецтвознавства. Обіймав низку керів. посад у ВУАН (чл. управи, в. о. неодмінного секр., секр. відділу) та Київ. археол. ін-ті. Чл. Черніг. ученої архів. комісії та УНТ (1909), НТШ у Львові (1914), а також багатьох наук. т-в, зокрема моск. – археол., нумізмат., архіт. і художнього. Досліджував рос. і укр. мист-во. Першим описав Третьяков. галерею в Москві, Художню галерею Моск. публіч. і Румянцев. музеїв, творчість художників-передвиж­ників, опублікував узагальнену працю «История русского искусства» (т. 1–2, 1903). Понад 30 р. вивчав художню творчість Т. Шевченка, видав першу монографію про неї – «Тарас Шевченко як маляр» (Л.; Москва, 1914). У 1920–30 підготував (але не надрукував) том академ. вид., що містив мист. спадщину Кобзаря. Брав активну участь у діяльності укр. громади в Москві, укр. секції Т-ва сло­в'ян. культури, організував її наук. підсекцію, а також 2 шевченків. виставки (1911). За дорученням секретарства освіт. справ УЦР складав реєстр укр. архів. та мист. пам'яток у Москві. Видавав ж. «Русский художественный архив» (1892–94).

Пр.: Краткий исторический обзор картинной галереи П. М. Третьякова. Мос­ква, 1893; Передвижники и их влияние на русское искусство. Москва, 1897; Тарас Шевченко. К., 1930.

Літ.: Тарахан-Береза З. П. Олекса Новицький – дослідник і популяризатор творчості Тараса Шевченка // ОМ. 1987. № 5; З життя академічних кіл Києва 20-х рр. (за листами з архіву академіка О. П. Новицького) // Хроніка 2000. 1997. № 17–18; Бонь О. О. П. Новицький і діяльність української громади в Москві // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: Зб. ст. К., 1997. Вип. 2; Його ж. Академік О. П. Новицький і музей українських діячів науки та мистецтва // КС. 1999. № 6; Колодезєва С. П. Бібліографічні матеріали з історії мистецтва в особовому архіві О. П. Новицького в Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського // Рукописна та книжк. спадщина України. Археогр. дослідж. унікал. архів. та бібліотеч. фондів. К., 2000. Вип. 6; Бонь О. Академік Олекса Петрович Новицький: наукова та громадська діяльність. К., 2004.

О. І. Бонь

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю