Нові дні — Енциклопедія Сучасної України

Нові дні

«НОВІ́ ДНІ» – тижневик, видавництво й друкарня у Зальцбурзі (Австрія), згодом у Торонто (Канада). Засн. громад. діячем, письменником, публіцистом П. Волиняком за підтримки укр. твор. інтелігенції Зх. Австрії. Часопис видавали 1945–49; від 1947 – орган Укр. центр. допомог. об'єднання в Австрії. Це 1-а друк. укр. газета в повоєн. Європі (табір «Лексенфельд»). Рубрики: «Мистецька хроніка», «З української преси», «Зі світу», «З останньої хвилини», «Релігійні справи», «З таборового життя», «Життя українців на чужині», «Чужі про нас», «Українські справи», «Студентські справи», «Міжнародні проблеми», «Культурна хроніка», «Пластова хроніка», «Жіночі справи», «З нових видань», «Спорт», «Оголошення», «Повідомлення» тощо. Автори публікацій та творів – М. Зеров, М. Бук, Юрій Клен, П. Волиняк, Ю. Дивнич, С. Байдович, С. Русова, О. Городецький, Б. Романенчук, Л. Мосендз, Б. Олександрів, Л. Нигрицький, Є. Гловінський та ін. У газеті друкували статті на актуал. теми, з історії та географії України, матеріали, присвяч. визнач. датам (річниці укр. державності, битви під Крутами, Базаром тощо), інформували про культ.-осв. й громад. життя українців в Австрії, закордонні події, вміщували твори укр. письменників. Окрім часопису, вид-во друкувало шкіл. підручники, художню та дит. літ-ру, наук. твори, програми концертів та вистав, бланки, театр. квитки, листівки, період. вид., зокрема, щоденник «Останні новини», літ.-мист. і наук.-популяр. місячник «Літаври» (1947, усього – 6 чисел), двотижневик для укр. молоді «Наш шлях» (1946, ч. 1–4). Серед виданих книг – оповідання «Земля кличе» П. Волиняка, збірник новел «Куркульська вілія» Д. Гуменної, повість про Г. Сковороду «Напоєні дні» М. Івченка, «Вибране» В. Стефаника (усі – 1946), оповідання «Під Кизгуртом» П. Волиняка, збірка поезій «Дияболічні параболи» П. Горотака (збір. псевд. Ю. Клена, Л. Мосендза) з передмовою Л. Мосендза (обидві – 1947) та ін. Обкладинки до видань виконував укр. художник М. Бутович. Наклад книг – 2–2,5 тис. прим. У зв'язку з переїздом 1948 П. Волиняка до Канади, видавн. спілка під його кер-вом згодом відновила діяльність у Торонто, де видавала ж. «Нові дні» (1950–97), ілюстр. місячник для дітей «Соняшник» (1956–60), підручники, казки для дітей, художні та публіцист. твори укр. авторів, зокрема «Щоденник» А. Любченка, повість «У нетрях Копет-Дагу» В. Чапленка (обидва – 1951), читанки для 4 кл. «Лани» (1952), 2 кл. «Барвінок» та 5 кл. «Дніпро» (усі – упорядник П. Волиняк), «Поеми та вірші» Т. Шевченка (усі – 1953), «Уваги до сучасної української літературної мови» О. Курило (1960), підручник «Фізична географія України» П. Волиняка (1962), роман «Собор» О. Гончара (1968), «Поетичні твори» в 3-х т. О. Гай-Головка (1970, 1978), «Приєднання чи возз'єд­нання?» М. Брайчевського (1972), драму «Між двох сил» В. Винни­ченка (1974), «Наукова і літературна діяльність проф. Ю. Шевельова» П. Одарченка (1983) та ін. Обкладинки та іл. до вид. створювали М. Дмитренко, М. Левицький, М. Битинський, М. Бідняк, Л. Молодожанин, П. Магденко та ін.

Літ.: Дальний М. Видавництво «Нові дні» // Укр. рев.-демократ. партія (УРДП – УДРП): Зб. мат. і док. Чикаґо; К., 1997.

М. О. Гринько

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
М. О. Гринько . Нові дні // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=73308 (дата звернення: 26.10.2021)