Нові сторінки історії Донбасу — Енциклопедія Сучасної України

Нові сторінки історії Донбасу

«НОВІ́ СТОРІНКИ́ ІСТО́РІЇ ДОНБА́СУ» Видають від 1992 з ініціативи З. Лихолобової раз на рік накладом 300 прим. Засн. і видавець – Донец. ун-т. Матеріали публікують укр., рос., англ. (від 2017) мовами. Висвітлюють наук. дослідж. з історії України, істор. регіоналістики, історіографії та джерелознавства, введення до наук. обігу нових архів. матеріалів. Перші публікації стосувалися археол. розвідок, заселенню Донеччини в 16–18 ст., діяльності підпр-в на Донбасі як в імпер. добу, так і в роки НЕПу. На сторінках часопису аналізували проблеми репресій 1930-х рр. та голоду 1946–47. Згодом тематику збірника розширено і запроваджено рубрики: «Проблеми історії Другої світової вій­ни», «З історії вугільного Донбасу», «Повсякденне життя у промислових регіонах», «Історія культури», «Міська історія», «Історія національних меншин», «Історія релігії», «Історична регіоналістика», «Історіографія та джерелознавство» та ін. Вид. оприлюднило результати наук. пошуків ізраїл. вченого Т. Фрідгута (1992) та нім. дослідниці Т. Пентер (2004). Збірник 2004 став платформою для наук. дискусії за участі укр. та іноз. істориків «Донбас в часи нацист. окупації». Гол. ред. – О. Стяжкіна (від 2013).

К. В. Кузіна

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
К. В. Кузіна . Нові сторінки історії Донбасу // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=73321 (дата звернення: 24.09.2021)