Новіков Вадим Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Новіков Вадим Михайлович

НО́ВІКОВ Вадим Михайлович (04. 06. 1962, Полтава) – лікар-стоматолог. Д-р мед. н. (2010), проф. (2013). Закін. Полтав. мед. стоматол. ін-т (1984). Працював лікарем; від 1990 – в Укр. мед. стоматол. академії (Полтава): від 2012 – проф. каф. ортопед. стоматології з імплантологією. Наукові дослідження: ортопед. стоматологія, дисфункція скронево-нижньощелеп. суглоба, гнатологія.

Пр.: Зміни параметрів електроміографії жувальних м'язів хворих на м'язо­во-суглобову дисфункцію СНЩС у поєднанні з детермінованими порушеннями оклюзії // Соврем. стоматология. 2013. № 1; Диагностика нарушений моторики языка у пациентов с неврологической патологией различной этио­логии // УМА. 2014. Т. 17, № 2 (спів­авт.); Распространенность заболевания височно-нижнечелюстного сустава на фоне эндокринных нарушений // Там само (спів­авт.); Розповсюдженість оклюзійних порушень у пацієнтів з ознаками патології моторики язика // Укр. стоматол. альм. 2016. № 3, т. 1 (спів­авт.); Миофациальная симптоматика в клинике компрессионно-дислокационной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава // Там само. 2017. № 1 (спів­авт.); Электромиографические характеристики височных и жевательных мышц у больных компрессионно-дислокационной дисфункцией височно-нижне­че­люстных суставов различной степени тяжести // Wiadomości Lekarskie. 2018. T. 71, № 3 (спів­авт.).

Г. М. Кузь


Покликання на статтю