Новіков Валерій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Новіков Валерій Миколайович

НО́ВІКОВ Валерій Миколайович (05. 08. 1939, м. Митищі Моск. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (1988), проф. (1996). Засл. діяч н. і т. України (1999). Закін. Київ. ін-т нар. госп-ва (1966). Від 1967 працював у Ін-ті економіки НАНУ: від 1989 – зав. відділу соц. сфери, доходів і рівня життя насел.; від 2004 – зав. відділу соц. ін­фраструктури, від 2018 – гол. н. с. Ін-ту демографії та соц. дослідж. НАНУ (обидва – Київ). Наукові дослідження: розроблення держ. соц. політики в умовах становлення ринк. відносин та підготовка законодав. і нормативно-правових документів з питань регулювання соц.-екон. процесів; формулювання і реалізація систем. принципів багатосторон. методології інституц. забезпечення розвитку соц. інфраструктури на основі застосування програм., норматив., міжбюджет. і страхового інструментарію.

Пр.: Совершенствование экономичес­кого механизма в непроизводственной сфере (вопросы теории и практики). 1985; Невиробнича сфера в умовах переходу до ринкової економіки. 1993; Державні і ринкові методи регулювання соціальної сфери. 2001 (спів­авт.); Соціальна безпека: теорія та українська практика. 2006 (спів­авт.); Економічні та гуманітарні напрями розвитку соціальної інфраструктури. 2011 (спів­авт.); Трансформація соціальної інфраструктури в контексті забезпечення гуманітарного розвитку. 2015 (спів­авт.); Соціальна інфраструктура на шляхах реформування місцевого самоврядування. 2018 (спів­авт.); Державні інвестиції у соціальний розвиток: ін­фраструктурний аспект. 2020 (спів­авт.); усі – Київ.

О. М. Гладун


Покликання на статтю