Новікова Марина Миколаївна — Енциклопедія Сучасної України

Новікова Марина Миколаївна

НО́ВІКОВА Марина Миколаївна (09. 07. 1968, Харків) – економіст. Д-р екон. н. (2010), проф. (2015). Закін. Харків. ін-т інж. комунал. буд-ва (1990), де й працює (нині ун-т міського госп-ва): від 2012 – зав. каф. упр. проектами в міському госп-ві та буд-ві, від 2013 – зав. каф. менеджменту і адміністрування. Наукові дослідження: системне упр. ресурс. потенціалом підпр-в, регіонів, галузей нац. госп-ва України, пошуки шляхів їхньої ефектив. взаємодії для забезпечення сталого розвитку в умовах глобал. викликів.

Пр.: Державне регулювання економіки: Підруч. К., 2008 (спів­авт.); Технологія управління персоналом: теоретичні та методичні аспекти. Х., 2012; Основні принципи вдосконалення поведінкового ризик-менеджменту // Актуал. пробл. економіки. 2014. № 6; Організація виробництва: Навч. посіб. Х., 2016 (спів­авт.); Маркетингові дослідження сталого розвитку в умовах глобальних викликів. Х., 2018 (спів­авт.).

О. А. Карлова

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
О. А. Карлова . Новікова Марина Миколаївна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=73340 (дата звернення: 25.10.2021)