Новікова Ольга Федорівна — Енциклопедія Сучасної України

Новікова Ольга Федорівна

НО́ВІКОВА Ольга Федорівна (20. 08. 1948, м. Сталіно, нині Донецьк) – економіст, соціолог. Д-р екон. н. (1998), проф. (2001). Премії ім. М. Туган-Барановського (2002) та ім. В. Птухи (2006) НАНУ. Закін. Донец. ун-т (1972). Від 1967 працює в Ін-ті економіки пром-сті НАНУ (Донецьк; від 2014 – у Києві): від 1992 – зав. сектору проблем соц. безпеки, від 2003 – зав. відділу екон. проблем соц. політики, від 2015 – заст. дир. з наук. роботи. Наукові дослідження: соц. упр., соц. захист працівників, соц. і екон. безпека, цифрові трансформації соц.-труд. сфери, гармонізація соц. і цифрового розвитку, внутрішньо переміщені особи, соц. відповідальність, сталий розвиток.

Пр.: Соціальна безпека: організаційно-економічні проблеми і шляхи вирішення. Д., 1997; Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки). Д., 2013 (спів­авт.); Соціальний потенціал сталого розвитку: інноваційні механізми формування та використання. Д., 2014 (спів­авт.); Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху. К., 2016 (спів­авт.); Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки. К.; Л., 2018 (спів­авт.); Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у територіальні громади: діагностика стану та механізми забезпечення. К., 2018 (спів­авт.); Соціальні та трудові чинники сталого економічного зростання: можливості й механізми активізації. К., 2020 (спів­авт.).

О. І. Амоша


Покликання на статтю