Новогригорівське нафтогазоконденсатне родовище — Енциклопедія Сучасної України

Новогригорівське нафтогазоконденсатне родовище

НОВОГРИГО́РІВСЬКЕ НАФТОГАЗОКОНДЕНСА́ТНЕ РОДО́ВИЩЕ – поклади нафти та газоконденсату. Знаходиться у Полтав. р-ні Полтав. обл., за 20 км від смт Ма­шівка, у межах центр. частини приосьової зони Дніпровсько-До­нецької западини. Входить до складу групи родовищ Руденків.-Пролетар. нафтогазонос. р-ну Сх. нафтогазонос. регіону України. Пл. 14,89 км2. Геол. будова – асиметр. куполоподібна складка (за відкладами нижнього карбону) розмірами бл. 5,2 х 4,5 км і амплітудою 200 м. Склепіння складки характеризується ус­кладненням системи радіал. скидів амплітудою від 50-ти до 200 м і переміщенням із глибиною у пн.-сх. напрямку. Це наскрізна кри­птодіапір. структура з передверх­ньовізей. рівнем залягання верхньодевон. (євланів.-лівен.) солі. У присклепін. частині складки турней. і нижньовізей. відклади відсутні. Глиб. залягання продуктив. (перспектив.) товщі 1285–2055 м. Поклади вуглеводнів пластові склепінчасті, тектонічно екрановані та літологічно обмежені. Поверх нафтогазоносності родовища бл. 1040 м. Колекторами є пісковики з високими ємкісно-фільтрац. властивостями. Запаси початк. видобувні категорій А+В+С1: нафти – 2655 тис. т, розчиненого газу – 1079 млн м3, газу – 1483 млн м3. Вміст сірки у нафті 0,03–0,07 мас. %. Підняття виявлено 1949–50. Н. н. р. почали експлуатувати 1965. Станом на 2019 пробурено 62 свердловини, із них 3 пошукові (№ 100, 101, 103), 26 розвідувальних (№ 1–19, 21, 24, 31, 32, 35, 40, 49), 33 експлуатаційних (№ 50–69, 71–83). Нині нафтогазовидобуток здійснює ПАТ «Укрнафта». В експлуатації перебувають 16 свердловин (19, 35, 40, 50, 51, 58, 60–62, 64, 67–69, 76, 78, 79).

О. П. Олійник


Покликання на статтю