Новодмитрівське родовище бурого вугілля — Енциклопедія Сучасної України

Новодмитрівське родовище бурого вугілля

НОВОДМИ́ТРІВСЬКЕ РОДО́ВИЩЕ БУ́РОГО ВУГІ́ЛЛЯ – поклади бурого вугілля на північному заході Донбасу. Знаходиться побл. с. Нова Дмитрівка Ізюм. р-ну Харків. обл., в ме­жах Дніпро-Донец. вугленос. площі, де формування вугленос. відкладів відбувалося в деградацій. воронках над склепіннями передпалеоген. солянокупол. структур. Палеоген-неоген. вугленосна формація родовища сформована в Новодмитрів. депресії над штоком девон. солі на пн.-зх. перикліналі Корул. куполу. Заг. потуж. вугленос. відкладів складає 450 м. На родовищі встановлено 5 вугленос. горизонтів з вугіл. пластами й прошарками заг. кількістю до 20-ти, що залягають у відкладах обухів. світи (верх. еоцен), межигір. і берек. світ (олігоцен) та міоцену. Потуж. вугіл. пластів коливається від 1,2–1,8 м до 74 м (пласт «Основний»). Найбільш вугленосною є берек. світа, коефіцієнт вугленосності якої складає 2,6–3,0. Вугілля в основному гумусове, рідко – сапропелево-гумусове. За кількіс. співвідношенням геліфікованих, фюзенізованих і ліпоїд. груп мікрокомпонентів виділяють типи вугілля: геліти, ліпоїдо-геліти та гелітити з різним ступ. збереженості рослин. структури. Зольність вугілля змінюється від 9,8 % до 34,5 %, вміст сірки від 1,04 % до 5,5 %, вологість 42–64 %; нижча теплота згоряння на робоче паливо 5,9–10,7 МДж/кг, вища теплота згоряння 26,0–29,0 МДж/кг. Заг. геол. запаси вугілля 536,7 млн т, баланс. запаси за категорією А+В+С1 390 млн т. Родовище можливо розробляти відкритим способом з вироб. потуж. 9 млн т вугілля на рік. Вугілля можна використовувати як енергет. і хім. сировину та для брикетування. Розкривна частина родовища складена супут. корис. копалинами: вуглистими і бітуміноз. глинами, пром. сірчаними рудами, діатомітами, поліметаліч. рудами, буд. матеріалами.

Літ.: Игнатченко Н. А., Зайцева Л. Б. Угли палеоген-неогена Днепро-Донец­кой угленосной площади. К., 1980; Са­фронов И. Л., Чернорай А. М. Причины и условия формирования буроугольных месторождений над соляными штоками (северо-западные окраины Донбасса) // Зб. наук. пр. Нац. гірн. ун-ту. Дн., 2012. № 39; Нікіфорова Н. А., Сафронов І. Л., Стецюк В. І., Момот В. О. Дослідження порід розкриву Ново-Дмитрівського родовища бурого вугілля для використання як будівельних матеріалів // Вісн. Дніпроп. ун-ту залізнич. транспорту. 2012. Вип. 40.

А. В. Іванова


Покликання на статтю