Новожилов Михайло Галактіонович — Енциклопедія Сучасної України

Новожилов Михайло Галактіонович

НОВОЖИ́ЛОВ Михайло Галактіонович (29. 06. 1911, м. Нижній Тагіл, нині Свердлов. обл., РФ – 28. 04. 1997, Дніпропетровськ, нині Дніпро) – гірничий інженер. Д-р тех. н. (1955), проф. (1955). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1972, 1983). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Закін. Свердлов. гірн. ін-т (нині м. Єкатеринбург, РФ, 1935). Працював на вироб-ві; у Свердлов. (1939–41, 1943–52, 1954–55) та Моск. (1952–54) гірн. ін-тах; 1955–56 – дир. Магнітогор. гірн.-металург. ін-ту (РФ); 1956–89 – зав., 1989–97 – проф. каф. відкритих гірн. робіт Нац. гірн. ун-ту (Дніпропетровськ). Засн. наук. школи з відкритої розробки родовищ. Наук. праці присвяч. відкритим розробкам родовищ на великих глибинах, теор. основам нової техніки й поток. технології. Автор підручників та навч. посібників «Открытые гор­ные работы» (Москва, 1961; 1965), «Открытая разработка месторождений полезных ископа­е­мых» (К., 1963, спів­авт.), «Технология открытой разработки месторождений полезных ископае­мых» (ч. 1–2, Москва, 1971), «Теория и практика бестранспортной системы открытой разработки месторождений» (К., 1973, спів­авт.).

Пр.: Открытые горные работы. Мос­ква, 1950; Новая технология открытой разработки месторождений полезных ископаемых. К., 1961 (спів­авт.); Глубокие карьеры. Москва, 1962 (спів­авт.); Взрывание высоких уступов на карьерах. Москва, 1964 (спів­авт.); Поточная технология открытой разработки месторождений. К., 1965 (спів­авт.); Взрыва­ние в зажатой среде на карьерах. К., 1966 (спів­авт.); Теория и практика от­крытой разработки горизонтальных месторождений. Москва, 1978 (спів­авт.); Эффективность открытых горных работ при переходе на подземный способ разработки // ГорЖ. 1989. № 4; Пробле­мы внедрения поточной технологий на карьерах // Там само. 1998. № 1 (спів­авт.).

Літ.: Михайло Галактіонович Новожилов: Біобібліогр. покажч. Дн., 2011.

П. О. Чорнобай


Покликання на статтю