Новозбручанське родовище мінеральних вод — Енциклопедія Сучасної України

Новозбручанське родовище мінеральних вод

НОВОЗБРУЧА́НСЬКЕ РОДО́ВИЩЕ МІНЕРА́ЛЬНИХ ВОД Знаходиться на правобережжі р. Збруч (притока Дністра), на пн. околиці смт Гусятин Терноп. обл. У межах родовища простежується субмеридіал. тектонічна зона, якою закладена долина Збруча, та широтна зона, що розриває субмеридіальну, утворюючи зону розтягнення протяжністю 1,5 км, у якій пробурені розвідувал. свердловини, що розкрили мінерал. води типу «Нафтуся» та мінерал. бромні води високої мінералізації. Новозбручан. води генетично пов'язані з силуром. Силурій. водонос. комплекс поширений повсюдно та залягає в долині Збруча в інтервалі 4–253 м. Водовмісні породи представлені грудкуватими вапняками, доломітами та мергелями заг. потуж. 250 м. Підземні води приурочені до відокремлених тріщинуватих зон в інтервалі 20–150 м (абсолютна відмітка 75 м). В інтервалі 150–250 м породи щільні та практично безводні. Комплекс напірний, величина напорів над нижніми зонами водопритоків сягає 170 м і п'єзометр. рівні встановлюють на вис. +26 м над гирлом свердловин. Водозбагаченість досить висока – дебіт розвідувал. свердловини на самовпливі становить 20 дм3/сек. Характерним мікрокомпонентом для вод силуру є орган. речовини, валовий вміст яких, за визначенням різними методами, складає 10–30 мг/дм3 (1976–77, 1983–84, метод «Сухого спалення») і 8,2–15,0 мг/дм3 (1995–2009, метод «Мокрого спалення»). До силурій. водонос. комплексу приурочені мінерал. води типу «Нафтуся», що залягають у відокремлених тріщинуватих зонах в інтервалі 136–142 м. За хім. складом – це гідрокарбонатні кальцієво-магнієво-натрієві води з вмістом валової органіч. речовини 14–18 мг/дм3. За органолептич. показниками води прозорі, безбарвні, холодні (9 °С), із запахом сірководню. Реакція слабо лужна (рН 7,4). Баланс. запаси мінерал. вод типу «Нафтуся» затверджені за категорією А в кількості 40 м3/дм3. У ДСТУ 878-93 вода включена під назвою «Новозбручанська». Водонос. комплекс в утвореннях венд. системи залягає в інтервалі 379–738 м. Підземні води приурочені до відокремлених тріщинуватих зон в інтервалі 355–665 м. За хім. складом – це хлоридні кальцієво-натрієві води з мінералізацією 22 г/дм3 і вмістом брому 40–120 мг/дм3. За цими показниками вони належать до бром. вод високої мінералізації. Баланс. запаси бром. вод високої мінералізації затверджені в кількості 112 м3/дм3. Біологічно активні мікроелементи у воді родовища знаходяться в концентраціях, що не перевищують біологічно актив. норми. Винятком можна вважати стронцій, деякий біол. вплив на організм може виявляти кремнієва кислота. Дослідженнями вчених Ін-ту геол. наук НАНУ й Ін-ту експеримент. патології, онкології і радіобіології НАНУ (обидва – Київ) доведено, що мінерал. вода типу «Нафтуся» (як в умовах курорту, так і консервована) позитивно впливає на пацієнтів, що зазнали радіац. ураження, а саме: сприяє відновленню порушеної функції кістково-мозк. кровотворення, відновленню периферій. крові, зменшенню кількості новоутворень. На основі дослідж. затв. методику МОЗ щодо застосування мінерал. вод типу «Нафтуся», що дало змогу поліпшити здоров'я тисячам ліквідаторів аварії на ЧАЕС та насел., яке зазнало радіац. впливу.

В. М. Шестопалов

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю