Ковров Яків Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Ковров Яків Григорович

КОВРО́В Яків Григорович (01. 09. 1924, с. Давидів Брід Великоолександрів. р-ну, нині Херсон. обл.) – лікар-гігієніст. Д-р мед. н. (1975), проф. (1976). Закін. Дніпроп. мед. ін-т (1953). Від 1956 працював зав. організац.-метод. відділу Криворіз. НДІ гігієни праці та профес. захворювань (Дніпроп. обл.); 1959–89 – у Дніпроп. мед. ін-ті: від 1970 – зав. каф. гігієни дітей і підлітків; від 1989 – проф. каф. плавання Дніпроп. ін-ту фіз. культури і спорту. Наук. дослідження: орг-ція мед. обслуговування та профілактика захворюваності серед працівників металургії і гірн. пром-сті; причини втрати зору насел. різного віку; фіз. розвиток та виховання дітей дошкіл. і шкіл. віку.

Пр.: Глазные болезни как причина инвалидности населения // Вопр. соц. гигиены и орг-ции здравоохранения. К., 1970. Вып. 4; Профилактика и реабилитация инвалидов по зрению. Дн., 1973; Раціональне харчування школярів. К., 1983; Физическое развитие школьников г. Днепропетровска // Мат. по физ. развитию детей городов и сел СССР. Москва, 1988; Фізична підготовленість шестирічних дітей // Мат. Всеукр. міжвузів. конф. Дн., 1999; Сколіотична постава у юних плавців та її корекція за допомогою фізичних вправ // Спорт. вісн. Придніпров’я. 2005. № 1.

Літ.: Лехан В. М., Семенова Л. С. Професор Ковров Яків Григорович (До 85-річчя від дня народж.) // Мед. перспективи. 2009. № 3.

Л. І. Буряк

Статтю оновлено: 2013

Покликання на статтю
Л. І. Буряк . Ковров Яків Григорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=7346 (дата звернення: 31.07.2021)