Нор Василь Тимофійович — Енциклопедія Сучасної України

Нор Василь Тимофійович

НОР Василь Тимофійович (20. 12. 1940, с. Мусіївка, нині Лубен. р-ну Полтав. обл.) – правознавець. Д-р юрид. н. (1990), проф. (1990), акад. НАПрНУ (2009). Орден «За заслуги» 3-го (2003) і 2-го (2016) ступ. Закін. Львів. ун-т (1967). Відтоді працював суддею Луцького рай. нар. суду; від 1969 – у Львів. ун-ті: 1976–99 – зав. каф. кримінал. права і процесу, від 1999 – зав. каф. кримінал. процесу і криміналістики, водночас 1980–91 і 1994–2002 – декан юрид. ф-ту. Наукові дослідження: проблеми захисту прав та закон. інтересів потерпілих від злочинів, кримінал. судочинства і судоустрою, формування правової держави та судово-правової реформи. Засн. наук. школи з правового захисту майнових та ін. прав і закон. інтересів потерпілих від незакон. актів влади, а також від злочин. посягань.

Пр.: Имущественная ответственность за неправильные действия долж­ност­ных лиц. Л., 1974; Проблеми теорії і практики судових доказів. Л., 1978; Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе. К., 1985 (спів­авт.); Возмещение причиненного преступлением имущественного ущерба в советском уголовном процессе. К., 1988; Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве. К., 1989; Кримінальний процес України: Підруч. 2-е вид. К., 1999 (спів­авт.); Захист прав потерпілих від злочину в англо-американській правовій системі та кримінальному судочинстві України. К., 2009 (спів­авт.); Використання непрямих доказів у кримінальному судочинстві України. Т., 2011 (спів­авт.); Реалізація засади змагальності під час розгляду скарг слідчим-суддею. Л., 2017 (спів­авт.).

А. М. Бойко


Покликання на статтю