Нелеп Анатолій Тарасович — Енциклопедія Сучасної України

Нелеп Анатолій Тарасович

НЕ́ЛЕП Анатолій Тарасович (14. 03. 1923, с. Патюти, нині Черніг. р-ну Черніг. обл. – 10. 04. 1984, Київ) – філософ. Д-р філос. н. (1973), проф. (1975). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Держ. та бойові нагороди СРСР. Закін. історико-філос. ф-т Київ. ун-ту (1954), де 1962–84 й працював: від 1974 – проф. каф. філософії гуманітар. наук, від 1975 – дир. Ін-ту підвищення кваліфікації викл. сусп. наук. Наукові дослідження: соц. філософія, методика викладання філософії.

Пр.: Теоретические и методологические основы преподавания философии. 1972; Теоретические проблемы преподавания марксистско-ленинской философии. 1973; Критика антимарксистских экономических теорий в курсе политической экономии социализма // Вопр. обществен. наук. 1982; Новые методы обучения в преподавании обществен­ных наук. 1983; Аграрные отношения развитого социалистического общества // Вопр. обществен. наук. 1984; Методика критики буржуазной идеологии в курсе диалектического материализма // Там само (усі – Київ).

А. О. Приятельчук, Л. О. Шашкова


Покликання на статтю