Нелеп Віталій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Нелеп Віталій Миколайович

НЕ́ЛЕП Віталій Миколайович (07. 11. 1937, с. Покалів Овруц., нині Коростен. р-ну Житомир. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (1982), проф. (1985). Засл. діяч н. і т. України (1999). Закін. Київ. фінанс.-екон. ін-т (1958). Відтоді працював економістом; від 1962 – у Київ. екон. ун-ті: 1982–2004 – зав. каф. економіки агропром. формувань, від 2004 – проф. каф. економіки і менеджменту агробізнесу. Стажувався у Вищій. екон. школі Братислави (1966–67), Ун-ті м. Констанц (Німеччина, 1993), читав лекції в Ін-ті бізнесу Гельсин. ун-ту (1997). Наукові дослідження: планування та екон. робота на с.-г. підпр-вах, стратег. мене­джмент, упр. проектами. Засн. наук. школи з аграр. мене­джменту.

Пр.: Перспективне планування в умовах міжгосподарської кооперації. К., 1981; Экономика, организация и планирование агропромышленного комплекса. К., 1989 (спів­авт.); Планування на аграрному підприємстві: Підруч. К., 2000; 2004; Планування в агропромислових формуваннях: Навч.-метод. посіб. К., 2008 (спів­авт.); Про питання управління спільними ресурсами на селі у світлі світових досліджень // Економіка АПК. 2014. № 10 (спів­авт.); Тенденції розвитку сільського господарства в Україні та світі // Там само. 2015. № 7.

Літ.: Нелеп Віталій Миколайович: Біобібліогр. покажч. К., 2014.

С. І. Дем'яненко

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
С. І. Дем'яненко . Нелеп Віталій Миколайович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=73482 (дата звернення: 23.10.2021)