Нелєпо Борис Олексійович — Енциклопедія Сучасної України

Нелєпо Борис Олексійович

НЕЛЄ́ПО Борис Олексійович (15. 08. 1932, Москва – 04. 07. 2007, там само) – океанолог. Д-р фіз.-мат. н. (1969), проф., акад. АН УРСР (1978). Держ. премії УРСР (1979) та СРСР (1989) у галузі н. і т. Закiн. Моск. ун-т (1955). Від 1963 (з перервою) працював у Мор. гiдрофіз. iн-тi АН УРСР (Севастополь): 1963–70 – зав. відділу ядер. гідрофізики, 1974–85 – дир.; від 1986 – в Ін-ті фізики атмосфери АН СРСР (Москва); 1981–83 – акад.-секр. Вiддiл. океанологiї i географiї АН УРСР. Наукові дослідження: проблеми ядер. гiдрофiзики, створення теор. основ, тех. методiв та засобiв дистанц. дослідж. океану за допомогою штуч. супутникiв Землi.

Пр.: Ядерная гидрофизика. Москва, 1970; Оптимальная интерполяция измерений радиоактивности океана. Мос­ква, 1973 (спів­авт.); Статистический анализ информации о радиоактивном за­грязнении океана. Ленинград, 1975 (спів­авт.); О реакции однородного слоя океана на глубинный мезомасштабный вихрь // Докл. АН СССР. 1977. Т. 236, № 4 (спів­авт.); Системные принципы анализа наблюдений в океане. К., 1978 (спів­авт.); Синоптические вихри в океане. К., 1980 (спів­авт.).

Літ.: Борис Алексеевич Нелепо (к 80-летию со дня рождения) // МГЖ. 2012. № 4.

О. М. Суворов, В. М. Палій


Покликання на статтю