Нелін Євгеній Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Нелін Євгеній Андрійович

НЕ́ЛІН Євгеній Андрійович (08. 01. 1954, Київ) – фахівець у галузі радіотехнічних та телевізійних систем. Д-р тех. н. (2002), проф. (2004). Закін. Київ. політех. ін-т (1977), де від 1979 й працює (нині Нац. тех. ун-т України «Київ. політех. ін-т»): від 2002 – проф., від 2012 – зав. каф. радіоконструювання та вироб-ва радіоапаратури. Наукові дослідження: кристалоподібні пристрої оброблення сигналів; моделювання мікро- та наноструктур; радіотех. моделі бар'єр. мікро- та наноструктур, узагальнена імпедансна модель кванто-мех. та кристалоподіб. структур.

Пр.: Расчет эффективного сопротивления электродов преобразователя поверхностных акустических волн // РЭ. 1983. Т. 28, вып. 1–4; Импедансная модель для «барьерных» задач квантовой механики // УФН. 2007. Т. 177, № 3; Высо­коэффективные электро­магнит­но­крис­таллические неоднородности // ЖТФ. 2013. Т. 83, вып. 4 (спів­авт.); Порівняння традиційного та імпедансного методів моделювання квантово-розмірних струк­тур // Вісн. Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». Сер. Радіотехніка. Радіо­апаратобудування. 2014. № 56 (спів­авт.); Фильтры нижних частот на основе кри­сталлоподобных неоднородностей // Изв. вузов. Радиоэлектроника. 2018. Т. 61, № 5 (спів­авт.).

Н. О. Трофімова


Покликання на статтю