Нелін Олександр Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Нелін Олександр Іванович

НЕ́ЛІН Олександр Іванович (25. 04. 1949, с. Березняки, нині Лубен. р-ну Полтав. обл.) – правознавець. Д-р юрид. н. (2012), проф. (2014). Закін. Київ. ун-т (1976). Відтоді працював у органах внутр. справ у Києві; від 1980 – у Київ. технікумі готел. госп-ва; від 1995 – у Київ. ун-ті туризму, економіки і права: від 2005 – проректор з організац.-правової роботи. Наукові дослідження: історія держави та права України, нотаріат в Україні, спадк. право України.

Пр.: Інститут нотаріату в Україні: від минувшини до сьогодення. 2013; Правове регулювання спадкових відносин в Україні (ІХ–ХІХ століття). 2014; Спадкування за українським звичаєвим правом (ІХ–ХІХ століття). 2014; Суд, правоохоронні і правозахисні органи України: Підруч. 2015; Історія держави і права України: Підруч. 2016; Права та свободи людини і громадянина в Україні та їхній захист: Навч. посіб. 2018 (усі – Київ).

Н. А. Фоменко


Покликання на статтю