Неліпа Дмитро Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Неліпа Дмитро Васильович

НЕЛІ́ПА Дмитро Васильович (03. 05. 1980, с. Шелехове Деражнян., нині Хмельн. р-ну Хмельн. обл.) – політолог. Д-р політ. н. (2012), проф. (2019). Закін. Київ. ун-т (2002), де від 2005 й працює: від 2009 – заст. декана філос. ф-ту, від 2013 – зав. каф. держ. управління. Досліджує теор.-метод. засади та специфіку практ. застосування систем. аналізу для вивчення політ. явищ і процесів, проблеми правового забезпечення держ. управління.

Пр.: Системний аналіз в політології: Навч. посіб. К., 2009; Політологія: Підруч. К., 2010 (спів­авт.); Системний аналіз в політології: теорія, методологія, практика. К., 2011; Основні принципи застосування системного аналізу в політології (на прикладі дослідження системи національної безпеки) // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розвитку: Зб. наук. пр. Л., 2011. Вип. 23; Організаційно-правові засади державної служби в Україні: Підруч. К., 2017.

В. П. Капелюшний


Покликання на статтю