Нельга Олександр В’ячеславович — Енциклопедія Сучасної України

Нельга Олександр В’ячеславович

НЕ́ЛЬГА Олександр В'ячеславович (20. 01. 1944, м. Камишлов Свердлов. обл., РФ) – філософ. Д-р соціол. н. (1992), проф. (1996). Засл. діяч н. і т. України (2001). Закін. Київ. ун-т (1972). Відтоді працював у Києві: викл. Автомоб.-дорож. ін-ту; 1977–87 – ст. викл., доц. ВПШ при ЦК КПУ; 1987–92 – зав. каф. філософії Ін-ту фіз. культури; 1992–97 – пров. н. с. Ін-ту соціології НАНУ; 1997–2004 – чл. Центр. вибор. комісії України; 2004–12 – пров. н. с. Ін-ту філософії НАНУ. Наукові дослідження: обґрунтування ідеї саморозвитку праці; зміст і взаємозв'язки засадових понять етнонац. проблематики; залучення етносоціології до аналізу етнонац. проблем укр. сусп-ва. Увів у наук. обіг поняття «електоральна громадська думка». Видав курси лекцій «Етнологія» (1995), «Теорія етносу» (1997), «Соціологія громадської думки» (2008), навч. посібник «Українська етносоціологія» (2015, ч. 1; усі – Київ).

Пр.: Формирование потребности в труде. К., 1986; Философский смысл идеи саморазвития труда // Филос. и социол. мысль. 1991. № 9; Електоральна громадська думка на стадії формування // Вісн. Центр. вибор. комісії. 2008. № 4; Елек­торальна громадська думка на стадії формування // Там само. 2009. № 2–3; Етнічний склад і етнічна структура суспільства: спроба уточнення понять // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2009. № 1; Соціологічний погляд на етнорелігійний чинник формування політичної нації в Україні // Там само. 2011. № 2; Ірраціональні засади етнічного й національного. Ч. 1 // Практ. філософія. 2012. № 4; Ірраціональні засади етнічного й національного. Ч. 2 // Там само. 2013. № 1.

М. М. Чурилов


Покликання на статтю