Нементовський Стефан-Домінік — Енциклопедія Сучасної України

Нементовський Стефан-Домінік

НЕМЕНТО́ВСЬКИЙ Стефан-Домінік (04. 08. 1866, м. Жовква, нині Львів. обл. – 13. 07. 1925, Варшава, похов. у Львові) – хімік, організатор вищої технічної школи. Д-р філософії (1886), проф. (1892). Хрест Командора ордена Відродження Польщі (1923). Студіював у Львів. ун-ті, згодом поглиблював знання в політех. школах і ун-тах Берліна та Мюнхена. 1887 здобув докторат в ун-ті Ерланґена (Німеччина), у наступ. році після габілітації став приват-доцентом. Від 1892 – надзвич. проф. та зав. каф. заг. і аналіт. хімії, 1899–1901, 1908–09 – ректор Львів. політех. школи (нині Нац. ун-т «Львів. політехніка»). Наук. дослідж. у галузі орган. хімії, зокрема разом з асистентами розробив метод синтезу хіноліну і хіназоліну та метод циклоконденсації амінокислот з амідів ароматич. кислот (т. зв. реакція Н.). Найважливіші результати його дослідж. – відкриття акрилової кислоти та її похідних, а також висококомплекс. гетероцикліч. систем. Співзасн. Польс. хім. т-ва (1919), чл. та кер. природн.-матем. відділ. Т-ва природознавців ім. М. Коперника у Львові, 1920–22 – його президент та чл. Польс. АН.

Пр.: Zur Kenntniss der Anhydro­ver­bin­dungen. Berlin, 1874; O kwasie o-nitro-p-toluylowym. Kraków, 1889 (спів­авт.); O anhydrozwiazkach. Krakau, 1891; O po­chodnych m-metylo-o-uramidobenzolu. Krakau, 1891; Über a-Methyl-o-phtal­säu­re. Krakau, 1891; Przyczynek do charak­te­rystyki związków diazoamidowych. Kra­ków, 1892; Życie i naukowe prace prof. Dr. St. Kostaneckiego. Lwów, 1912.

Літ.: W. C. Zajaczkowski. Szkoła poli­techniczna we Lwowie. Lwów, 1894; Mowa Jego Magnificencyi Rektora Szkoły Poli­technicznej Dra Stefana Niementow­skie­go, prof. chemii ogólnej na inauguracye roku szkolnego dnia 14 października 1908 // Czasopismo Techniczne. 1908. Rocz. 26, № 20.

О. В. Шишка

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю