Немиро Андрій Антонович — Енциклопедія Сучасної України

Немиро Андрій Антонович

НЕМИ́РО Андрій Антонович (04(17). 03. 1909, м. Корець, нині Рівнен. обл. – 30. 10. 1995, С.-Пе­тер­бург) – астроном. Д-р фіз.-мат. н., проф. (1966). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Закін. Ленінгр. ун-т (нині С.-Пе­тербург, 1934). Від 1937 працював у Гол. (Пулков.) астроном. обсерваторії АН СРСР (побл. Ле- нінграда): від 1964 – зав. відділу фундам. астрометрії; водночас 1964–70 – зав. каф. астрономії Ленінгр. ун-ту; 1967–70 – президент Комісії № 8 «Позиційна астрономія» Міжнар. астроном. союзу. Склав перший у СРСР фундам. каталог прямих піднесень і влас. рухів зір. Наукові дослідження: вивчення системат. похибок і вдосконалення методів уточнення нуль-пунктів фундам. каталогів, розроблення конструкцій інструментів для визначення положення зірок. Ім'ям Н. названо астероїд Гол. поясу № 4228.

Пр.: Астрономический музей Пул­ков­ской обсерватории // Сто лет Пулков. обсерватории: Сб. ст. Москва; Ленин­град, 1945; О точности цепного метода // Тр. 15-й астроном. конф. СССР. Мос­ква; Ленинград, 1963; Англо-русский астрономический словарь. Москва, 1971 (спів­авт.); Проблемы современной фундаментальной астрометрии // Пробл. на­­блюдател. и теор. астрономии. Мос­ква; Ленинград, 1977; Пулковские абсо­лютные определения координат звезд // 150 лет Пулков. обсерватории. Ленин­град, 1987.

Літ.: Стрелецкий Ю. С., Смирнов Б. Н. Андрей Антонович Немиро (к 100-летию со дня рождения) // Изв. Главной астроном. обсерватории в Пулкове. 2009. № 219, вып. 4; Астрономы.

Я. С. Яцків


Покликання на статтю