Немировський Еммануїл Якович — Енциклопедія Сучасної України

Немировський Еммануїл Якович

НЕМИРО́ВСЬКИЙ Еммануїл Якович (13(25). 02. 1874, м. Кременчук, нині Полтав. обл. – 1934, Одеса) – правознавець. Закін. Новорос. ун-т в Одесі (1896), де й працював: від 1906 – приват-доц., від 1908 – секр. юрид. ф-ту, від 1917 – екстраординар. проф. каф. кримінал. права та судочинства, 1920 – декан юрид. ф-ту; водночас від 1908 – проф. Одес. вищих жін. курсів; 1918–20 – проф. Одес. політех. ін-ту; 1921–29 – проф. і декан адм.-кон­сультатив. (згодом – юрид.) ф-ту Одес. ін-ту нар. госп-ва, водночас 1923–29 – кер. Одес. н.-д. каф. сучас. правових проблем при цьому ін-ті. Був присяж. повіреним Одес. судової палати, чл. Рос. групи Міжнар. союзу криміналістів (від 1905), у 1909–11 виїжджав у наук. відрядження за кордон. У березні–червні 1917 – комісар Тимчас. уряду в Одесі. 1920–23 – вчений секр. Ком-ту сприяння вченим в Одесі; від 1923 – товариш (заст.) голови та кер. секції кримінології Одес. відділ. Укр. юрид. т-ва. Досліджував проблеми кримінал. права. У 1920-х рр. брав участь в обговоренні проекту Пенітенціар. кодексу УСРР. Написав низку статей із кримінал. права та кримінал. процесу для 2-го вид. «Эн­ци­кло­педического словаря» Ф. Брокгауза та І. Ефрона.

Пр.: Преюдициальные вопросы в уголовном процессе в западноевропейс­ких законодательствах. С.-Пе­тербург, 1897; Отношение приговора к обвинению. О., 1906; Задачи по уголовному праву: Пособ. О., 1910; Меры социальной защиты и наказание в связи с сущ­ностью вины. Петроград, 1916; Основ­ные начала уголовного права. О., 1917; Учебник уголовного права: Общая часть. О., 1919; Советское уголовное право: Часть общая и особенная. 2-е изд. О., 1924; Комментарии к уголовно-процессуальному кодексу УССР. Х., 1927; Новейшие изменения советского уголовного законодательства. О., 1927.

Літ.: Самойленко О. О. Немировсь­кий Еммануїл Якович // Антологія укр. юрид. думки: В 10 т. Т. 7. К., 2004; Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.

В. В. Левченко


Покликання на статтю