Немировський Євген Львович — Енциклопедія Сучасної України

Немировський Євген Львович

НЕМИРО́ВСЬКИЙ Євген Львович (Немировский Евгений Львович; 24. 04. 1925, м. Зінов'євськ, нині Кропивни­цький – 02. 07. 2020, Москва) – російський книгознавець, біб­ліо­граф. Д-р істор. н. (1972), проф. (1979), акад. АН Чорногорії (1996). Держ. премія Білорусі ім. Ф. Скорини (1994). Закін. Моск. полігр. ін-т (1950). Працював 1950–72 у ВНДІ полігр. машинобудування; від 1972 – у Держ. б-ці СРСР, де 1974–82 очолював відділ рідкіс. книг; 1982–93 – гол. н. с. Всесоюз. книжк. палати, від 1993 – Рос. держ. б-ки і водночас (від 2002) Наук. центру дослідж. історії книжк. культури при академ. видавн. центрі «Наука» РАН (усі – Москва). Першим у СРСР захистив канд. дис. зі спеціальності «книгознавство», викладав цю дисципліну в Моск. ін-ті культури та полігр. ін-ті. Досліджував історію слов'ян. кирилич. книговидання, заг. історію книги та технологію друкарства, теор. проблеми книгознавства. 1958 виявив у ЦДІА у Львові невідомі документи про І. Федорова. Увів у наук. обіг чимало фактів з історії книговидання Росії, України, Білорусі, Чорногорії, з біографій та діяльності першодрукарів Й. Гутенберґа, Ш. Фіоля, Ф. Скорини, І. Федорова, О. Радишевського та ін. Автор фундам. монографії «Изобретение Иоганна Гутенберга. Из истории книгопечатания. Технические аспекты» (Москва, 2000), моногр. серії «История славянского кирилловского книгопечатания XV – начала XVII в.» тощо. Ініціатор, укладач та ред. зведених каталогів стародруків кирилич. шрифту (зокрема «Gesamtkatalog der Früh­drucke in kyrillischer Schrift», Ba­den-Baden, 1996–2007, 7 Bd.), де детально описано не лише вид., а й усі примірники, що збереглися. Автор понад 2 тис. публікацій, з них бл. 110 окремих вид. (монографій, наук.-популяр. праць, каталогів, бібліогр. покажчиків, брошур), серій статей і рец. у періодиці, а також біогр. нарисів про книгознавців, зокрема про Ф. Максименка, Я. Ісаєвича. Уклав енциклопедію «Иван Федоров и его эпоха» (Москва, 2010), співпрацював з багатьма енциклоп. вид., був наук. ред. та спів­автором зб. «Федоровские чтения» (1976–87), «Актуальные про­­блемы книговедения» (1976–81) та «Книга: исследования и мате­риалы» (від 1993), колект. монографії «История книги в СССР» (Москва, 1983–86). Один з організаторів всесоюз. книгознав. конф., учасник багатьох конф., зокрема в Україні.

Пр.: Начало книгопечатания на Украине. Иван Федоров. Москва, 1974; Первопечатник Иван Федоров. Описание изданий и указатель литературы о жизни и деятельности. Л., 1983; Острожская Библия. Как находили и вводили в науч­ный оборот самое знаменитое издание Ивана Федорова // Федоров. чтения 2005. Москва, 2005; Славянские издания кирилловского (церковнославянского) шрифта: 1491–2000. Инвентарь сохранившихся экземпляров и указатель литерату­ры. Москва, 2009. Т. 1; 2011. Т. 2, кн. 1; 2012. Т. 2, кн. 2; Большая книга о книге. Мос­ква, 2010; Азбуки Ивана Федорова, его учеников и последователей. Пятигорск, 2015; Книги, изменившие мир. Кн. 1–2. Пятигорск, 2015.

Літ.: Евгений Львович Немировский: Страницы воспоминаний. Автобиобиблиография. Москва, 2005; Ковальчук Г. И. Работы Евгения Львовича Немировского в фондах Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского // Федоров. чтения 2005. Москва, 2005; Самарин А. Ю. Самый знаменитый книговед (к 90-летию Е. Л. Немировского) // Библиотековедение. 2015. № 6.

Г. І. Ковальчук


Покликання на статтю