Немировський Михайло Якович — Енциклопедія Сучасної України

Немировський Михайло Якович

НЕМИРО́ВСЬКИЙ Михайло Якович (13. 07. 1883, Полтава – 07. 02. 1965) – мово­знавець. Закін. філол. і юрид. ф-ти Новорос. ун-ту в Одесі, де й викладав. Від 1921 – в Катерино­слав. ІНО (нині Дніпро); 1926–42 – зав. каф. рос. мови Пн.-Осетин. пед. ін-ту (м. Орджонікідзе, нині Владикавказ, РФ). Під час 2-ї світ. вій­ни – н. с. Ін-ту мови і мислення ІНО в Єревані. Від 1944 – зав. каф. заг. і рос. мовознавства Ростов. ун-ту (м. Ростов-на-Дону, РФ). Вивчав питання індоєвроп., заг., слов'ян., рос. і кавказ. мовознавства. Автор низки статей у «БСЭ» та «Литературной энциклопедии».

Пр.: Лингвистическая география и ее значение // Изв. Горского пед. ин-та. Владикавказ, 1926. Т. 3; Из прошлого и настоящего кавказской лингвистики. Владикавказ, 1928; К научной постановке исследования чеченской группы северокавказских языков. Владикавказ, 1930; К современному состоянию кавказской лингвистики. Владикавказ, 1930; Язы­ковое единство славян // Ученые зап. Ростовского-на-Дону ун-та. 1945. Т. 4. Русское языковедение. Вып. 1; К вопросу о так называемой субстантивации // Вопр. славян. языкознания. 1953. Кн. 3; Народные истоки словосложения в славянских языках // Там само. 1955. Кн. 4.

Літ.: Юбилей проф. М. Я. Немировского // Рус. язык в школе. 1949. № 1; [Некролог М. Я. Немировского] // Там само. 1965. № 5.

П. П. Ротач, О. П. Ротач


Покликання на статтю