Немкович Олена Миколаївна — Енциклопедія Сучасної України

Немкович Олена Миколаївна

НЕМКО́ВИЧ Олена Миколаївна (12. 08. 1959, м. Ічня Черніг. обл.) – музикознавець. Донька В. Любимової. Д-р мистецтвознавства (2008). Чл. НСКУ (2006). Закін. Київ. консерваторію (1983; кл. Л. Єфремової, Н. Горюхіної). Працювала викл. дит. муз. школи № 1 (1980–83), ред. вид-ва «Музична Україна» (1983–85). Від 1985 – в ІМФЕ НАНУ (усі – Київ): від 2016 – зав. відділу екранно-сценіч. мист-в та культурології. Чл. редколегій та авторка низки багатотом. академ. видань, зокрема «Української музичної енциклопедії», «Історії української музики», а також авторка розділів в «Історії української культури» (2012, т. 5, кн. 3), передмови до енциклопедії «Національна опера України» (т. 1, 2017; обидва – Київ), низки статей до ЕСУ та ін. праць. Створила цілісний нарис еволюції укр. музикознав. науки 20 ст. як системи наук. дисциплін, заклавши основи наукознав. напряму в укр. музикознавстві. Досліджує також проблеми історії укр. опер. театру, муз. енциклопедистики. Серед учнів – В. Громченко, Н. Костюк, М. Погребняк, А. Гєнкін, І. Лісняк, Лі Сябінь. Знялася у т/ф «Віра, любов і надії Віри Любимової» (2013, реж. В. Стриженюк, у 4-х ч., телеканал «Культура»).

Пр.: Роль міжнародних зв'язків у розвитку українського музикознавства другої половини ХIХ ст. – 1910-х рр. // Мат. до укр. мистецтвознавства. 2003. Вип. 2; Передумови формування науково-дослідної галузі українського музикознавства у другій половині ХIХ – на початку ХХ ст. // УМ. 2003. Вип. 31; Музикознавча спадщина української діаспори 30–50-х рр. ХХ ст: (до проблеми єдності української музикознавчої науки) // Наук. вісн. Нац. муз. академії України. 2005. Вип. 43, кн. 2; Українське музикознавство ХХ століття як система наукових дисциплін. 2006; Музикознавство // Історія укр. музики. Т. 2: ХІХ ст. 2009 (спів­авт.); Академічна «Українська музична енциклопедія» як резонатор провідних тенденцій розвитку і якісних змін в українській музикознавчій науці межі ХХ–ХХI ст. // Укр. енциклопедистика: Мат. 3-ї Міжнар. наук. конф. 22–23 жовтня 2013, Київ. 2014; Українське музикознавство 1930-х років: погляд крізь призму логіки його історії // Укр. художня культура в умовах інформ. сусп-ва. 2019; Оперне мистец­тво на сцені Київського оперного театру в 1930-х роках: істор.-генет. аспект // 9-й Міжнар. конгрес україністів. Мистецтвознавство. Культурологія: Зб. наук. ст. 2019 (усі – Київ).

Літ.: Немкович Олена: Бібліогр. покажч. 2009; Маринчик С. Крила мужності // Оживає минувшина. 2015. Вип. 3 (обидва – Київ).

А. П. Калениченко


Покликання на статтю