Немченко Валентин Пилипович — Енциклопедія Сучасної України

Немченко Валентин Пилипович

НЕ́МЧЕНКО Валентин Пилипович (27. 11. 1929, с. Білоусове, нині Берислав. р-ну Херсон. обл. – 23. 12. 1998, Херсон) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1989), проф. (1990). Засл. діяч н. і т. України (1992). Закін. Херсон. пед. ін-т (1953), де відтоді й працював: 1976–86 – проректор з н.-д. роботи, 1987–97 – зав., 1997–98 – проф. каф. фізики. Наукові дослідження: тугоплавкі сполуки і гідриди металів, кінет. явища й електрон­на структура.

Пр.: Физические свойства карбида титана в области гомогенности // Докл. АН СССР. 1964. Т. 157, № 2 (спів­авт.); Об электрическом заряде атомов водорода в гидридах d-переходных металлов // Физика и химия гидридов. К., 1972; Температурная зависимость коэф­фициента термоэдогидридов титана при 100–350 °С // НМ. 1973. № 4 (спів­авт.); К модельным представлениям кинетических явлений в фазах внедрения // Теория и электрон. строение тугоплав. соединений. К., 1984; Кинетические свойства и электронная структура фаз внедрения. К., 1991 (спів­авт.); Влияние пластической деформации на выде­ле­ние гидридной фазы в системе Т-аН // Водород. материаловедение и химия гидридов металлов: Мат. междунар. конф. Кацивели, 1995 (спів­авт.).

І. В. Самсакова


Покликання на статтю