Немченко Валерій Вікторович — Енциклопедія Сучасної України

Немченко Валерій Вікторович

НЕ́МЧЕНКО Валерій Вікторович (29. 12. 1955, Москва) – економіст. Д-р екон. н. (1994), проф. (2001). Закін. Одес. ін-т нар. госп-ва (1977). Працював у Одес. відділ. Ін-ту економіки АН УРСР (1977–79); Одес. мед. ін-ті (1979–89); Одес. екон. ун-ті (1989–2000); у 2000–03 – зав. каф. обліку і аудиту Одес. аграр. ун-ту; 2003–05 – зав. каф. менеджменту зовн.-екон. діяльності Одес. політех. ун-ту; 2005–07 – зав. каф. обліку і аудиту Одес. філії Укр. ун-ту економіки і фінансів; від 2007 – зав. однойм. каф. Одес. академії харч. технологій. Наукові дослідження: екон.-екол. проблеми АПК, продовол. та фінанс. безпека, аудит.

Пр.: Хозяйственный механизм и природопользование. Москва, 1988; Кре­дитно-денежный механизм в решении экологических проблем. О., 1998; Фінанси зовнішньоекономічної діяльності. К., 2009; Аудит в Україні. Основи державного незалежного професійного та внутрішнього аудиту. К., 2012 (спів­авт.); Управління фінансово-економічною безпекою підприємств харчової промисловості України: аналіз і синтез методів. О., 2013 (спів­авт.); Розвиток фінансової системи сучасного підприємства: обліково-аналітичний аспект. О., 2017 (спів­авт.).

В. Д. Мужайло


Покликання на статтю