Немчин Олександр Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Немчин Олександр Федорович

НЕ́МЧИН Олександр Федорович (19. 11. 1946, м. Тирасполь, Молдова) – фахівець у галузі гідродинаміки великих швидкостей та тепломасообмінних процесів і апаратів. Канд. тех. н. (1980). Держ. премія України в галузі н. і т. (1997, 2004). Закін. Харків. авіац. ін-т (1970). Відтоді працював в Ін-ті гідромеханіки АН УРСР (Київ); 1973–77 – Краснояр. політех. ін-ті (РФ); 1977–81 – Київ. політех. ін-ті; 1982–88 – зав. сектору й лаб. гідродинаміки та інтенсифікації масообмін. процесів і апаратів ВНДІ цукр. пром-сті (Москва); 1988–2007 – зав. проблем. галуз. н.-д. лаб. дискретно-імпульс. введення енергії в дисперсні сере­довища Ін-ту тех. теплофізики НАНУ; 2007–14 – дир. Держ. НДПКІ інновац. технологій в енергетиці та енергозбереженні; від 2007 (до 2014 за сумісн.) – ген. дир. консорціуму «Інновац. технол. група» (усі – Київ). Осн. напрям наук. діяльності – дискретно-імпульсне введення енергії в дисперсні середовища. Один із розробників швидкохід. підвод. апаратів типу «Шквал» та високоточ. і радіотех. зброї «Стерна», «Кольчуга».

Пр.: Использование кавитации в технологических процессах. К., 1984 (спів­авт.); Кавитационная технология. Красноярск, 1990 (спів­авт.); Дискретно-им­пульсный ввод энергии в теплотехноло­гиях. К., 1996 (спів­авт.); Новые технологические эффекты тепломассо­переноса при использовании кавитации // ПТ. 1997. Т. 19, № 6; Визначення потужності теплової акумуляції в комбінованих системах електроопалення // Там само. 2013. Т. 35, № 2 (спів­авт.); Суперкавітуючі надзвукові аератори // Винахідник і раціоналізатор. 2017. № 4 (спів­авт.).

О. Ф. Оніпко


Покликання на статтю