Ненасильство — Енциклопедія Сучасної України

Ненасильство

НЕНАСИ́ЛЬСТВО – морально-етичний принцип, одна із засадничих соціальних цінностей, що стверджує відмову від спричинення шкоди (зла, болю, страждання) іншим людям. Антиподом Н. є насильство. В ос­нові філософії Н. лежить заперечення брутал. сили як засобу досягнення цілей, підґрунтя влади та управління. Глибин. сенс Н. – самообмеження будь-якої сили, обстоювання необхідності прямувати шляхом терпимості, довіри, діалогу. На рівні ідеалу Н. стверджує гуманізм і альтруїзм, облаштування сусп-ва, де люди долають атавістичні прояви насильства та не вдаються до екстремал. засобів сили, примусу й терору. Н. є дієвим чинником формування цивілізов. відносин безвідносно до того, якою мірою ідеали Н. можуть бути втілені в реал. життя. Прихильники Н. виступають проти всіх чинників, що принижують людську гідність, а також проти усіх форм агресії. Ідея Н. має глибокі корені у культур. традиції (принцип агімси в буддизмі, джайнізмі та індуїзмі – незаподіяння шкоди живому; едикт царя Ашоки про необхідність Н. та ін.). Можливість та необхідність Н. на доктринал. рівні почали усвідомлювати разом із виникненням філос. світогляду. Від часів формування і вкорінення ліберал. соц. систем Н. стало одним із елементів новочас. соц. порядку, де прояви насильства мають тенденцію до мінімізації та локалізації. Держава та її інституції монополізують право на здійснення легітим. примусу і насильства, громадянське ж сусп-во стає середовищем, в якому стверджується Н., а конфлікти вирішують без посередництва сили. У цивілізов. країнах поступово скасовують тортури, привселюдні катування і страти, а згодом поширення набула відмова від смерт. кари як такої. У 20 ст. Н. стало засобом політичної боротьби. Ідеї неспротиву злу силою, які відстоював Л. Толстой, вплинули на індій. реліг. та нац. лідера М. Ганді. Останній своєю проповіддю «наполегливості в істині» (сатьяграхи) зробив Н. перемож. стратегією у боротьбі за визволення Індії від британ. володарювання. Відомим прихильником Н. був видат. борець за права афроамериканців у США проповідник М.-Л. Кінґ. Філос. та інституціонал. формою Н. є пацифізм, а також більшість правозахис. рухів.

В. Г. Нестеренко


Покликання на статтю