Нео... — Енциклопедія Сучасної України

Нео...

НЕО... (від грец. νέоς – молодий, новий) – частина складних слів, що означає «новий», напр.: нео­імпресіонізм, неокласицизм, нео­літ, неореалізм, неотектоніка, неохристиянство.

2021

Покликання на статтю