Ковтун Геннадій Прокопович — Енциклопедія Сучасної України

Ковтун Геннадій Прокопович

КО́ВТУН Геннадій Прокопович (02. 08. 1936, Душанбе) – фахівець у галузі фізичного матеріалознавства металів і напівпровідників. Д-р фіз.-мат. н. (1994), проф. (2002). Держ. премія України в галузі н. і т. (2016). Закін. Харків. ун-т (1959). Відтоді працює у Харків. фіз.-тех. ін-ті НАНУ: від 1988 – зав. лаб. високочистих металів і напівпровідник. матеріалів. Розробляє нові методи одержання високочистих металів і матеріалів на їхній основі. Встановив зв'язок між станом поверхні металів та їх міцністю і пластичністю, одержав ряд металів у надчистому стані та виявив у них нові властивості, розробив на їх основі нові конструкц. і напівпровідник. матеріали.

Пр.: Влияние твердых поверхностных пленок на механические свойства металлов. Х., 1979 (співавт.); Получение сверхчистых редких металлов. Москва, 1986 (співавт.); Зонные технологии в материаловедении // Неорганическое материаловедение. Т. 2. Материалы и технологии. К., 2008; Наноматериалы: технологии и материаловедение. Х., 2010 (співавт.).

С. Д. Лавриненко


Покликання на статтю