Непийко Сергій Олексійович — Енциклопедія Сучасної України

Непийко Сергій Олексійович

НЕПИ́ЙКО Сергій Олексійович (12. 08. 1949, м. Тейково Іванов. обл., РФ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1989), проф. (1993). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1986). Закін. Львів. політех. ін-т (1971). Відтоді працював у Львів. філії ВНДІ фіз.-тех. та радіотех. вимірювань; від 1972 – в Ін-ті фізики НАНУ (Київ): від 1990 – пров. н. с.; за сумісн. 1990–94 – проф. каф. теор. та експерим. фізики Київ. політех. ін-ту. Нині працює в Ін-ті фізики Ун-ту ім. Й. Ґутенберґа (м. Майнц, Німеччина), водночас проф. каф. електроніки, заг. і приклад. фізики Сум. ун-ту. Наукові дослідження: фіз. електроніка, фізика тонких плівок та малих частинок твердого тіла, фізика поверхні, електрон­на спектроскопія. Розробив методи вимірювання локал. електр. та магніт. полів. Зробив знач. внесок у розвиток електрон. мікроскопії з розділ. здатністю щодо енергії, імпульсу і спину.

Пр.: Физические свойства малых металлических частиц. К., 1985; Электрон­ная микроскопия локальных потенциалов. К., 1991; Кластеры и малые части­цы. К., 1991; Anomalous d-like surface resonances on Mo (110) analyzed by time-of-flight momentum microscopy // Ultra­microscopy. 2015. Vol. 159; Crystal growth, structure, magnetic properties and theo­retical exchange interaction calculations of Cu2MnBO5 // J. of Magnetism and Mag­netic Materials. 2016. Vol. 420 (спів­авт.); Emission properties of met al nano­par­tic­les // Handbook of Nanoparticles. Cham-Heidelberg; New York; Dordrecht; Lon­don, 2016.

А. М. Негрійко


Покликання на статтю