Ковтун Григорій Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Ковтун Григорій Олександрович

КО́ВТУН Григорій Олександрович (16. 08. 1948, с. Сазонівка Оржиц. р-ну Полтав. обл. – 01. 06. 2008, Київ) – фізико-хімік. Д-р хім. н. (1984), проф. (1992), чл.-кор. НАНУ (1992). Премії ім. Л. Писаржевського (1995) та ім. О. Бродського (2005) НАНУ. Держ. премія України у галузі н. і т. (2003). Закін. Чернів. ун-т (1971). Працював 1974–88 у ВНДІ нафтопереробки (м. Електрогорськ Моск. обл.). Від 1988 – зав. відділу гомоген. каталізу, від 2003 – заст. дир. з наук. роботи Ін-ту біоорган. хімії та нафтохімії НАНУ (Київ). Заст. акад.-секр. Відділ. хімії НАНУ (1992–2003). Наук. праці у галузях фіз. хімії та нафтохімії (кінетика і механізми металокомплекс. каталізу радикал. реакцій, хімія і технологія стабілізаторів окислення орган. речовин). Дослідив явище гомоген. каталізу диспропорціювання пероксильних радикалів; одержав низку оригінал. каталізаторів на основі кластерів Co, Mn, Fe, Re, Au; розробив нові низькотемпературні паливні елементи, здатні працювати на неорган. та орган. речовинах; встановив антиокислювальну дію фулеренів. Автор низки наук.-популяр. книг з різних галузей знань.

Пр.: Металлосодержащие антиоксиданты к нефтепродуктам. Москва, 1978; Металлокомплексные ингибиторы окисления. К., 1993; Химия и технология металлокомплексных стабилизаторов окисления. К., 1994; Кислоты Льюиса – стабилизаторы окисления органических соединений. К., 1994; Металокомплекси – диригенти фотосинтезу. К., 1997; Компрессия и долговечность автомобильных двигателей. К., 2004 (співавт.); Невичерпні можливості каталізу // Вісн. НАНУ. 2005. № 3; Альтернатива нафтопродуктам // Там само. 2006. № 13; Ресурсосбережение и электрохимическое использование нефти. К., 2007 (співавт.); Комплексне використання вугілля для виробництва рідкого палива, газу та електроенергії // Вісн. НАНУ. 2008. № 4 (співавт.).

О. П. Бойко


Покликання на статтю