Непокупний Анатолій Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Непокупний Анатолій Павлович

НЕПОКУ́ПНИЙ Анатолій Павлович (18. 03. 1932, Полтава – 25. 10. 2006, Київ) – мовознавець, літературознавець, поет і перекладач. Д-р філол. н. (1976), проф. (1991), чл.-кор. НАНУ (1988), іноз. чл. АН Латвії (2004). Орден Великого литов. князя Гедиміна 3-го ступ. (1998). Чл. НСПУ (1990). Закін. Київ. ун-т (1955). Працював літ. ред. у гол. редакції УРЕ (Київ, 1958–59), пров. інж. лаб. матем. лінгвістики Київ. ун-ту (1959–61); від 1961 – в Ін-ті мовознавства НАНУ (Київ): від 1982 – зав. відділу роман., герман. і балтій. мов. Голова Укр. ономаст. комісії (від 1981). Наукові дослідження: питання ареал. зв'язків індоєвроп. мов, діалектології, ономастики, етимології; литуанізми в укр. та ін. слов'ян. мовах, балтій. та сло­в'ян. геогр. терміни й топоніми, історія прус. та ятвяз. мов. Співукладач «Словника гідронімів України» (К., 1979), розмовника «З України до Литви: Українсько-литовський розмовник. Iš Ukrainos į Lietuvą: Ukrainiečių-lietuvių pokalbių knygelė» (Лц., 2004). Вивчав також зв'язки Т. Шевченка з Литвою (виявив багато нових фактів з біографії поета), укр.-литов. і укр.-латис. літ. відносини, перебування Лесі Українки в Ризі, мову творів Г. Сковороди, І. Котляревського та ін. Автор зб. поезій «Золото вікон» (К., 1989). Перекладав з литов. та латис. мов твори Майроніса, А. Малдоніса, М. Мартінайтіса, Р. Ґранаускаса, О. Чака, І. Аузіньша. Підготував низку статей до енциклопедії «Українська мова», УЛЕ та ЕСУ.

Пр.: Ареальные аспекты балто-славянских языковых отношений. К., 1964; Балто-севернославянские языковые связи. К., 1976; Контакты латышского языка. Рига, 1977 (спів­авт.); Балтійські родичі слов'ян. К., 1979 (литов. мовою – Вільнюс, 1983); Гідронімія України в її міжмовних і міждіалектних зв'язках. К., 1981 (спів­авт.); Русские говоры на Украине. К., 1982 (спів­авт.); Общая лексика германских и балто-славянских языков. К., 1989 (спів­авт.); Міжетнічні зв'язки в українській антропонімії XVII ст. («Реєстри всього Війська Запорозького 1649 р. і мовно-територіальні контакти»). К., 1989 (спів­авт.); Очерки по сравнительной семасиологии германских, балтийских и славянских языков. К., 2005 (спів­авт.); Індоєвропейська спадщина в лексиці слов'янських, балтійських, германських і романських мов. К., 2013 (спів­авт.).

Літ.: Анатолій Павлович Непокупний: [Некролог] // Мовознавство. 2006. № 5; Анатолій Павлович Непокупний: Біобіб­ліографія до 75-річчя. К., 2008; Лукінова Т. Б. Анатолій Павлович Непокупний – учений і поет // Мовознавство. 2012. № 2; Тараненко А. Л. А. П. Непокупний – дослідник прусської мови // Там само.

А. Л. Тараненко


Покликання на статтю