Непорент Бертольд Самуїлович — Енциклопедія Сучасної України

Непорент Бертольд Самуїлович

НЕПО́РЕНТ Бертольд Самуїлович (11. 08. 1911, Харків – 03. 01. 1997, С.-Пе­тербург) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1947), проф. Ленін. премія (1980). Золота медаль ім. C. Вавилова АН СРСР (1991). Закін. Ленінгр. політех. ін-т (нині С.-Пе­тербург, 1937). Від 1936 працював у Держ. оптич. ін-ті (С.-Пе­тербург): нач. спектроскопіч. відділу, гол. н. с. Наук. праці Н. присвяч. молекуляр. спектроскопії, люмінесценції, хім. фізиці. 1939 відкрив явище посилення флюоресценції парів під дією сторонніх газів, на основі якого 1945 розробив метод вивчення закономірностей обміну коливною енергією при зіткненні молекул. Спів­автор відкриття явища стабілізації-лабілізації багатоатом. електронно-збуджених молекул (1955).

Пр.: Влияние столкновений на поведение сложных возбужденных молекул // ЖФХ. 1939. Т. 13, № 7; Стабилизация возбужденных молекул ароматических соединений при столкновениях // Там само. 1950. Т. 24, № 10; К вопросу о соответствии между поглощением и испусканием и о происхождении широких полос в спектрах сложных молекул // ЖЭТФ. 1951. Т. 21, № 2; Влияние посторонних газов на спектры и выход флуоресценции паров ароматических соединений // Оптика и спектроскопия. 1956. Т. 1, № 4 (спів­авт.); Связь между поглощением и люминесценцией многоатомных молекул при четырехуровневой схеме элек­тронных состояний // Изв. АН СССР. Сер. Физика. 1972. Т. 36, № 5; Сплошные вибронные спектры сложных молекул. Механизм образования релаксационных спектров // Оптика и спектроскопия. 1990. Т. 68, № 4; Молекулярная спектроскопия // Оптичес. журн. 1993. № 11 (спів­авт.).

А. М. Негрійко

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
А. М. Негрійко . Непорент Бертольд Самуїлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=73661 (дата звернення: 18.10.2021)