Непоротове — Енциклопедія Сучасної України

Непоротове

НЕПОРО́ТОВЕ – багатошарова археологічна па­м'ятка. Виявлена на правому березі Дністра, на зх. околиці та на тер. с. Непоротове (Сокирян., нині Дністров. р-н Чернів. обл.), в урочищах Дубова, Верба, Ферма; досліджена 1974–80 експедицією під кер-вом Л. Крушельницької. Відкрито 7 тис. м2 площі, де виявлено поселення трипільської культури (раннього, середнього та пізнього етапів), черняхівської культури (землянка, госп. ями, залізоплавил. та гончарна печі 3–4 ст.), ранньослов'ян. часу (житло та печі-кам'янки). Найпотужнішим виявився шар ранньозаліз. доби, датований кін. 10 – поч. 7 ст. до н. е., представлений 5-ма поселеннями, до комплексу яких входило 27 житл. і госп. споруд, понад 100 госп. і вогнищевих ям. Особливо цікавими є об'єкти культового призначення – великі наземні та напівземлянк. бу­дівлі-«святилища» стовпової конструкції із глинобит. стінами (всередині та навколо них розташовувалися жертовні ями із похованнями тварин і людей), 5 жертовників, зольник. Досліджено рештки зруйнованого ґрунт. тілопоклад. могильника. Знайдено велику кількість керам. ліпного посуду різноманіт. форм, прикрашеного геом. орнаментом, вироби з кременю (серпи, наконечники стріл), каменю, кістки, бронзи. Матеріали та стратиграфія об'єк­тів дали можливість виокремити 3 хронол. горизонти ранньозаліз. періоду: верхній – ранньо­скіф. часу, середній – перехідний від передскіф. до скіф. (або кіммерій.) часів, нижній – чорноліської культури (непоротів. група). Нині непоротів. археол. комплекс затоплено водосховищем Дністров. ГЕС. На околицях села виявлено 1 ранньопалеоліт. та 5 пізньопалеоліт. місце­знаходжень.

Літ.: Крушельницька Л. Ранньосло­в'янські печі із Непоротова Чернівецька обл. // Мат. і дослідж. з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 6. Л., 1995; Її ж. Чорноліська культура Середнього При­дністров'я. Л., 1998; Рідуш Б. Т., Степанчук В. М. Непоротове VI: нове місцезнаходження домустьєрського часу на Буковині // Археол. студії. Вип. 2. К.; Чц., 2003; L. Kruszelnicka. Wczesnotrypolska osada w Neporotowie // Przes pradzieje i wczesne średniowiecze. Lublin, 2004.

Д. Ю. Павлів


Покликання на статтю