Непочатенко Віктор Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Непочатенко Віктор Андрійович

НЕПОЧА́ТЕНКО Віктор Андрійович (24. 03. 1948, м. Краснодон, нині Сорокине Луган. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2012). Закін. Дніпроп. ун-т (нині Дніпро, 1973), де відтоді й працював. Від 1983 – у Білоцерків. аграр. ун-ті (Київ. обл.): від 2007 – зав. каф. вищої математики та фізики. Наукові дослідження: структурні фазові переходи та доменна структура у сегнетоеластиках і сегнетоелектриках, матем. моделювання екон. процесів у с. госп-ві.

Пр.: Фазовые границы в ферро­элас­тике ортофосфате свинца // Кристаллография. 1980. Т. 25, № 5 (спів­авт.); Forming of Equilibrium and Non – Equilib­rium Domain Walls in Ferroelastic Lead Orthophosphate // Ferroelectrics. 2007. Vol. 359, № 1; Количество возможных ориентационных состояний в сегнето­эластиках и многоосных сегнетоэлек­триках при полиморфных фазовых пере­ходах // Изв. РАН. Сер. Физика. 2013. Т. 77, № 8 (спів­авт.); Determination of the Temperature Dependence of Lattice Parameters, Spontaneous Deformation, and Polarizationin Ferroelectrics with Two Successive m3m-4mm-mm2 Phase Tran­sitions // Crystallography Repots. 2018. № 63 (спів­авт.).

М. О. Сокольська


Покликання на статтю