Ковтун Іван Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Ковтун Іван Іванович

КО́ВТУН Іван Іванович (05. 11. 1925, с. Воздвиженка, нині Ставропол. краю, РФ – 01. 12. 1999, Рівне) – вчений-агроном, фізіолог рослин. Д-р с.-г. н. (1984), проф. (1991). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Ставропол. с.-г. ін-т (1955). Відтоді працював на підпр-вах АПК Ставропол. краю і Полтав. обл. 1967–72 – зав. відділу фізіології і біохімії рослин, заст. дир. з вироб-ва Миронів. НДІ селекції і насінництва пшениці (с. Центральне Миронів. р-ну Київ. обл.); 1973–89 – зав. відділу рослинництва, заст. дир. з наук. роботи, дир. Рівнен. с.-г. дослід. станції (с. Шубків Рівнен. р-ну); від 1989 – проф. каф. експлуатації гідромеліорат. систем Укр. академії водного госп-ва (Рівне); від 1998 – проф. каф. екології Рівнен. ін-ту удосконалення та післядиплом. освіти. Розробляв технології вирощування озимих культур у різних екол.-клімат. зонах України. Вивчав проблеми оптимізації фізіол.-біохім. процесів, що забезпечують адаптивність рослин до несприятливих умов довкілля, зокрема зимового періоду; прогнозування врожаїв с.-г. культур.

Пр.: Влагообеспеченность и продуктивность озимой пшеницы в условиях южной Лесостепи Украины // ВСХН. 1965. № 12; Перезимовка и продуктивность озимых хлебов. Москва, 1970; Мироновские пшеницы. Москва, 1976; Оптимизация условий возделывания озимой пшеницы по интенсивной технологии. Ленинград, 1990 (усі – співавт.).

В. К. Рябчун


Покликання на статтю