Неровецький Олександр Інокентійович — Енциклопедія Сучасної України

Неровецький Олександр Інокентійович

НЕРОВЕ́ЦЬКИЙ Олександр Інокентійович (05(17). 03. 1884, Черкаси – 31. 12. 1950, Київ) – фахівець у галузі будівельного виробництва. Проф. (1939), чл.-кор. Академії арх-ри СРСР (1941), дійс. чл. (1945) та віце-президент (1946) Академії арх-ри УРСР. Чл. САУ (1941). Навч. на матем. ф-ті Ун-ту св. Володимира у Києві (1901–02, відрах. за участь у студент. русі), закін. інж.-буд. ф-т Київ. політех. ін-ту (1907). Відтоді – на спорудженні залізнич. вузла Льгов–Москва–Київ–Воронеж; 1913–15 – Кумської лінії Владикавказ. залізниць; 1915–22 – кесон. мостів цієї залізнич. лінії; 1922–24 – пом. дир. тресту, зав. Черніг. губерн. буд. контори Губраднаргоспу; 1924–25 – заст. дир. Донец. відділу, нач. тех. відділення тресту «Укр­держбуд»; 1925–30 – заст. тех. дир., тех. дир., гол. інж. тресту «Індбуд»; 1930–36 – заст. голови, тех. дир. «Укрбудоб'єднання», «Південміськбуду», «Південмонтажбуду»; 1936–39 – дир. НДІ споруд і буд. матеріалів (усі – Харків). 1931–34 – засн. і зав. каф. буд. вироб-ва Укр. пром. академії; 1934–41 – засн. і зав. однойм. каф. Харків. інж.-буд. ін-ту; 1942–44 – заст. дир. з наук. роботи, зав. каф. буд. вироб-ва Магнітогор. гірн.-металург. ін-ту; 1944 – заст. голови Укр. філії Академії арх-ри СРСР; 1944–50 – зав. каф. технології буд. вироб-ва Київ. інж.-буд. ін-ту; 1945–50 – дир. НДІ буд. техніки Академії буд-ва і арх-ри УРСР. Голова Укр. респ. наук. інж.-тех. т-ва будівельників (від 1934). Наук. дослідж. присвячені потоково-швидкіс. буд-ву. Автор перших підручників з технології та орг-ції буд-ва (укладений ним підручник «Организация строительного производства» не видано через поч. 2-ї світ. вій­ни). У 1910-х рр. під кер-вом Н. збудовано Льгов. вузол Моск.-Во­ронез. і Пн.-Донец. залізниць вартістю 4 млн крб (із вокзалом, депо, майстернями, житл. будинками, двома мостами, шляхопроводом через станційні шляхи, укладанням колій сортувал. станції), 5 великих мостів через Десну (в Чернігові), Сіверський Донець, Куму і Підкумок, 20 серед. і малих залізнич., 5 дерев'яних мостів, прокладено понад 100 км залізнич. колій, споруджено 5 вокзалів і станцій. Від 1922 займався зведенням пром., шахт. і цивіл. споруд у Донбасі та Придні­стров'ї. Брав участь у впровадженні ефектив. буд. конструкцій, швидкіс. методів буд-ва, розробленні тех. умов проведення буд. та спец. робіт у зимовий період, спорудженні та реконструкції великих пром. об'єктів України, роботі комісії з визначення об'єктів для першочерг. відбудови у післявоєн. Києві.

Пр.: К сооружению Писаревского моста Волчанского района Харьковского округа // Зодчество. 1928. № 1/2; Будівельні роботи взимку 1931–1932 р. // Буд-во. 1931. № 10/11; Про зменшення собівартості будівництва // Там само. 1932. № 9; Железобетонное строительство на Украине // Там само. 1934. № 1; Основы строительного производства. Т. 1. Х.; К., 1934; Производственные предприятия строительной промыш­ленности, как основная база ее индустриализации // Індустріал. буд-во. 1936. № 2/3; Завдання заводського житлового будівництва на Україні // Вісн. Академії арх-ри УРСР. 1946. № 1; Індустріалізація житлового будівництва на Україні. К., 1948; Основы организации и эконо­мики строительства. Ч. 1. Организация строительства. К., 1948; Поточно-скоростное строительство. К., 1948; Организация производственной базы для строительства колхозного города имени И. В. Сталина Черкасского района, Киевской области. [Москва], 1950.

Літ.: О. І. Неровецький (1884–1950) // Вісн. Академії арх-ри УРСР. 1950. № 4; Проф. А. И. Неровецкий // Вест. инж. и техников. 1951. № 2; Дехтяр С. Б. Основатель школы поточно-скоростного строительства: (к столетию со дня рождения А. И. Неровецкого) // СиА. 1984. № 3; Войцехівська Г. А. Працювали на перспективу: Академії архітектури УРСР – 65 років // Міське госп-во України. 2010. № 3; Мироненко Д. Український інженер-будівельник Олександр Інокентійович Неровецький (1884–1950) // Там само. 2014. № 2.

С. М. Кайнова, О. В. Углова

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
С. М. Кайнова, О. В. Углова . Неровецький Олександр Інокентійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=73683 (дата звернення: 23.10.2021)