Ковтун Катерина Петрівна — Енциклопедія Сучасної України

Ковтун Катерина Петрівна

КО́ВТУН Катерина Петрівна (08. 12. 1946, с. Салиха Таращан. р-ну Київ. обл.) – вчений-агроном. Д-р с.-г. н. (2006). Закін. Укр. с.-г. академію (Київ, 1972). Від 1973 працює в Ін-ті кормів та с. госп-ва Поділля НААНУ (Вінниця; з перервою): 2007–08 – пров. н. с., від 2011 – гол. н. с.; 2008–11 – у Вінн. аграр. ун-ті: від 2009 – зав. каф. екології та охорони навколиш. середовища. Здійснює агроекол. вивчення формування злак.-бобових травостоїв залежно від системи догляду та технол. прийомів вирощування на схилових і еродованих ґрунтах.

Пр.: Наукові основи створення культурних пасовищ і сіножатей на різних типах лучних угідь Лісостепу // ВАН. 2003. Спецвип.; Продуктивність та якість корму з лядвенцю рогатого залежно від удобрення та інокуляції // Корми і кормовиробництво. В., 2007. Вип. 59; Продуктивність різночаснодостигаючих травостоїв залежно від удобрення та режимів використання // Наук. вісн. Львів. ун-ту вет. медицини та біотехнологій. 2009. Т. 11, № 2(41), ч. 3 (усі – співавт.).

К. М. Мандзюк

Статтю оновлено: 2013

Покликання на статтю
К. М. Мандзюк . Ковтун Катерина Петрівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=7369 (дата звернення: 22.09.2021)