Ковтун Микола Мойсейович — Енциклопедія Сучасної України

Ковтун Микола Мойсейович

КО́ВТУН Микола Мойсейович (12. 07. 1932, с. Бєленьке, нині Бєлгород. обл., РФ – 26. 12. 2001, Донецьк) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1976), проф. (1978). Закін. Харків. ун-т (1955), де відтоді й працював. 1965–67 та від 1969 – у Донец. фіз.-тех. ін-ті НАНУ: 1969–74 – заст. дир. з наук. роботи, 1974–78 – зав. відділу резонанс. явищ у магніт. напівпровідниках і діелектриках, 1983–86 – дир.; водночас у Донец. ун-ті: 1965–69 – зав., від 1990 – проф. каф. радіофізики, 1969 – декан фіз. ф-ту. Наук. дослідження: фізика низьких т-р, магніт. явищ; ядерні та феромагнітні резонанси у магніт. матеріалах.

Пр.: Исследование дефектной и кристаллической решетки восстанавливаемых никелевых ферритов методом сопоставления рентгенографической и пикнометрической плотности и методом ЯМР // Новые методы исследования цветных металлов. Москва, 1973 (співавт.); Аномалия магнитострикции некоторых редкоземельных ортоферритов // Физика и химия ферритов. Минск, 1974; Об одном механизме фазового перехода из ферромагнитного в ферримагнитное состояние // Письма в ЖЭТФ. 1977. Т. 25, вып. 3 (співавт.); Ядерный магнитный резонанс O17 в ферритах // Там само. 1987. Т. 45, вып. 5 (співавт.).

Н. Г. Сидоренко


Покликання на статтю