Несмєянов Олександр Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Несмєянов Олександр Миколайович

НЕСМЄЯ́НОВ Олександр Миколайович (Несмеянов Александр Николаевич; 28. 08(09. 09). 1899, Москва – 17. 01. 1980, там само) – російський хімік. Д-р хім. н. (1934, без захисту дис.), проф. (1934), акад. АН СРСР (1943). Сталін. (1943) та Ленін. (1966) премії. Велика золота медаль ім. М. Ломоносова (1962) та золота медаль ім. Д. Менделєєва (1977) АН СРСР. Двічі Герой Соц. Праці (1969, 1979). Держ. нагороди СРСР, зокрема 7 орденів Леніна. Закін. Моск. ун-т (1922), де й працював у лаб. й на каф. орган. хімії під кер-вом М. Зелінського: від 1935 – проф., 1944–79 – зав. цієї каф., 1945–48 – декан хім. ф-ту, 1948–51 – ректор. Водночас 1930–34 – у НДІ добрив та інсектофунгіцидів, від 1934 – в Ін-ті орган. хімії АН СРСР: 1939–54 – дир.; 1954–80 – засн. і дир. Ін-ту елементоорган. сполук АН СРСР (нині РАН, його імені; усі – Москва). Президент АН СРСР (1951–61), акад.-секр. хім. відділ. (1946–51) і відділ. заг. та орган. хімії (від 1961). Осн. напрям наук. дослідж. – хімія металоорган. сполук. 1929 відкрив реакцію отримання ртутьорган. сполук розкладанням подвій. діазонієвих солей і галогенідів металів, поширену в подальшому на синтез орган. похідних багатьох важких металів (діазометод Н.); сформулював закономірності зв'язку між положенням металу в період. таблиці та його здатністю до утворення орган. сполук. 1960 відкрив явище металотропії; 1962 заклав основи нового напряму дослідж. – створення синтет. харч. продуктів; встановив шляхи синтезу з найпростіших і доступ. речовин (вуглеводів, нітросполук, альдегідів) амінокислот та продуктів білк. характеру, імітаторів запахів і смаку харч. продуктів.

Пр.: Избранные труды. Т. 1–4. 1959; Периодическая система элементов Д. И. Менделеева и органическая химия. 1959; Химия ферроцена. 1969; Начала органической химии. Т. 1–2. 1969–70 (спів­авт.); Элементоорганическая химия: Избр. тр. 1970; Исследования в области органической химии: Избр. тр. 1971; Ферроцен и родственные соединения: Избр. тр. 1982 (усі – Москва).

Літ.: Александр Николаевич Несмеянов. Ученый и человек. Москва, 1988.

В. Я. Чирва


Покликання на статтю