Нессонов Микола Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Нессонов Микола Іванович

НЕССО́НОВ Микола Іванович (02. 01. 1954, с. Клиновець Бєлгород. обл., РФ) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (2007). Закін. Харків. ун-т (1976). Від 1980 працював у Харків. тех. ун-ті с. госп-ва: 1985–2002 – доц. каф. вищої математики; від 2002 – у Фіз.-тех. ін-ті низьких т-р НАНУ (Харків): від 2008 – пров. н. с. Наукові дослідження: теорія зображень нескінченновимір. груп та оператор. алгебр, побудова унітар. зображень, доведення незвідності та фактурності, класифікація окремих класів зображень нескінченної симетр. групи та її узагальнень.

Пр.: T-property and nonisomorphic full factors of types II and III // J. Functional Analysis. 1987. Vol. 70, № 1 (спів­авт.); Представления группы обратимых бес­конечных матриц с коэффициентами в конечномерной алгебре // Функцион. анализ и его приложения. 1992. T. 26, № 2; Характеры проективных представлений бесконечной обобщенной симметрической группы // Матем. сб. 2008. Т. 199, № 10 (спів­авт.); Стабильные представления бесконечной симметрической группы // Изв. РАН. Сер. матем. 2015. Т. 79, № 6; Аналог двойственности Шура–Вейля для унитарной группы – II1-фактора // Матем. сб. 2019. Т. 210, № 3 (спів­авт.).

О. М. Калиненко


Покликання на статтю