Нестеренко Анатолій Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Нестеренко Анатолій Дмитрович

НЕСТЕРЕ́НКО Анатолій Дмитрович (25. 03(06. 04). 1899, с. Благодатне Єлисаветгр. пов. Херсон. губ., нині Первомай. р-ну Микол. обл. – 30. 05. 1975, Київ) – фахівець у галузі електровимірювальної техніки, електроприладобудування. Д-р тех. н. (1937), проф. (1935), чл.-кор. АН УРСР (1951). Премія ім. Д. Менделєєва АН СРСР (1935), Сталін. премія (1951), Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1978). Закін. Київ. політех. ін-т (1926), викладав у ньому. 1936–38 – організатор і зав. електровимірюв. лаб. НДІ енергетики АН СРСР (Мос­ква). 1938 повернувся до Києва, брав участь у створенні з-ду «Точ­електроприлад» і був 1-м його гол. конструктором. Під час 2-ї світ. вій­ни перебував у США як спостерігач за поставками тех. устаткування за ленд-лізом. Від 1944 – зав. лаб., 1952–59 – дир., 1959–75 – кер. відділу електр. і магніт. вимірювань Ін-ту електротехніки АН УРСР (нині Ін-т електродинаміки НАНУ, Київ). За сумісн. 1945–56 – засн. і зав., від 1956 – проф. каф. електроприладобудування Київ. політех. ін-ту. Н. – один із перших наук. кер. та організаторів електроприладобудування в Україні. Розробив нові оригін. методи створення і конструкції електровимірюв. приладів. Наук. праці присвячені теор. основам електротехніки, електр. та магніт. вимірюванням, розробленню теорії фазометрів та систем автомат. зрівноважування.

Пр.: Основы расчета электроизме­рительных схем уравновешивания. К., 1953; Основы теории электродина­ми­ческих систем с тремя степенями сво­боды движения. К., 1956 (спів­авт.); Детали и узлы приборов (расчет и конструирование): Учеб. пособ. К., 1958; 1961; 1963; 1965 (спів­авт.); Основы расчета электроизмерительных схем уравновешивания: Учеб. пособ. К., 1960; Введение в теоретическую электро­тех­нику: Учеб. пособ. К., 1969; Исследование структуры фрикционных материалов при трении. Москва, 1972 (спів­авт.); Справочник по наладке автоматических устройств контроля и регулирования. К., 1976 (спів­авт.).

І. О. Брагінець


Покликання на статтю