Нестеренко Вікторія Володимирівна — Енциклопедія Сучасної України

Нестеренко Вікторія Володимирівна

НЕСТЕРЕ́НКО Вікторія Володимирівна (06. 02. 1973, Одеса – 05. 05. 2018, там само) – педагог. Д-р пед. н. (2013), проф. (2015). Закін. Пд.-укр. пед. ун-т (Одеса, 1995), де відтоді й працювала: 2014–18 – проф. каф. дошкіл. педагогіки. Наукові дослідження: теор.-методол. засади підготовки майбут. фахівців дошкіл. освіти в системі заоч. навчання.

Пр.: Варіативно-рефлексивний підхід в індивідуалізації професійної підготовки студентів // Наук. вісн. Микол. ун-ту: Зб. наук. пр. 2011. Вип. 1; Теоретичні засади індивідуалізації професійної підготовки майбутніх педагогів в умовах заочного навчання у вищому навчальному закладі. О., 2012 (спів­авт.); Модель професійної підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти в системі заочного навчання // Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка. 2012. Вип. 4; Моделювання індивідуальної підготовленості студентів до самостійної навчальної діяльності в системі заочного навчання // Наука і освіта. 2014. № 10.

Е. Е. Карпова


Покликання на статтю