Нестеренко Владислав Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Нестеренко Владислав Григорович

НЕСТЕРЕ́НКО Владислав Григорович (22. 06. 1947, с. Оленівка, нині Євпаторій. р-ну, АР Крим – 15. 08. 1998, Рівне) – філософ. Канд. філос. н. (1982), проф. (1995). Закін. Київ. ун-т (1972). Відтоді працював в Укр. академії водного госп-ва та природокористування (Рівне): 1995–98 – проф. каф. філософії. Наукові дослідження: осн. категорії і структура етич. та естет. свідомості. Прочитав спецкурс «Філософія стражденності» у Нац. ун-ті «Києво-Могилян. академія». Автор концепції стражденності як смислотвор. чинника людського буття в моральніс. бутті та культур. творчості людини. Низку статей за його авторством опубл. у вид. «Філософський енциклопедичний словник» (К., 2002). У Рівному 2007 проведено Всеукр. наук.-практ. конф. «Людина у світі духов. культури», присвяч. па­м'я­ті Н.

Пр.: Проблема полноты деятельностного понимания культуры // Философия и культура: Тезисы к XVII Всемир. филос. конгрессу (Монреаль, 1983). Мос­ква, 1983; Эстетическая деятельность и структура эстетического сознания // Эстет. сознание и худож. культура. К., 1983; О теории человеческой страдательности и ее месте в общей теории человека // Пробл. антропономии: Те­зисы докл. к XIX межзонал. симпозиуму. Нижний Новгород, 1991; Страдательность – нравственность – культура // Онтол. пробл. культури: Зб. наук. пр. К., 1994; Вступ до філософії: онтологія людини: Навч. посіб. К., 1995.

Літ.: Малахов В. А. Феномен стражденності на межі онтології та етики // Вісн. Нац. ун-ту водного госп-ва та природокористування. 2008. Вип. 2(42), ч. 2; Наконечна О. П. Філософія як вибір, призначення і доля (пам'яті В. Нестеренка) // Мат. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Сучасні пробл. гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та пед. стратегії». 2017 (обидві – Рівне).

О. П. Наконечна

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю