Нестеренко Леонід Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Нестеренко Леонід Павлович

НЕСТЕРЕ́НКО Леонід Павлович (08. 05. 1917, Москва – 1990, Донецьк) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1961), проф. (1962). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Закін. Дніпроп. ун-т (нині Дніпро, 1939). Працював 1944–55 у тресті «Донбасвуглерозвідка» (м. Артемівськ, нині Бахмут Донец. обл.); 1955–90 – у Донец. політех. ін-ті: 1957–87 – зав., 1987–90 – проф. каф. геології. Наук. дослідж. з геології та стратиграфії перм. відкладів Донбасу.

Пр.: О верхнекаменноугольных отло­жениях Донецкого бассейна в связи с вопросом о времени проявления основной фазы донецкого горообразования // Докл. АН СССР. 1953. Т. 93, № 3 (спів­авт.); Стратиграфия верхнекамен­но­угольных отложений юго-восточной части Бахмутской котловины Донбасса // Тр. Донец. индустр. ин-та. 1954. Вып. 1; О спорах и пыльце пермских отложений Донецкого бассейна // Докл. АН СССР. 1955. Т. 100, № 4 (спів­авт.); Пермские отложения // Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. Москва, 1963. Т. 1; Проблемы глубинной геологии Донецкого бассейна. К., 1976 (спів­авт.); Нижнепермские отложения Каль­миус-Торецкой котловины Донецкого бассейна. К.; Д., 1978.

Літ.: Зборщик М. П. Овчаренко Т. І. Відомі вчені технічної освіти і науки Донецького національного технічного університету (1921–2001). Д., 2002.

М. П. Зборщик


Покликання на статтю