Нестеренко Микола Юрійович — Енциклопедія Сучасної України

Нестеренко Микола Юрійович

НЕСТЕРЕ́НКО Микола Юрійович (02. 04. 1957, с. Переволочна Прилуц. р-ну Черніг. обл. – 28. 09. 2015, Львів) – фахівець у галузі геології нафти і газу. Д-р геол. н. (2007). Закін. Київ. геол.-розв. технікум (1976) та Івано-Фр. ін-т нафти і газу (1984). Працював 1976–80 у Ковел. геол.-розв. партії, що займалася пошуками алмазів; 1980–82 – у Прикарпат. геол.-розв. партії, що займалася пошуками сірки; 1982–85 – у Прилуц. партії глибокого буріння об'єдн. «Чер­­нігів­нафтогазгеологія»; 1985–2012 – в Укр. геол.-розв. ін-ті (Львів), де пройшов шлях від м. н. с. до пров. н. с. та зав. лаб. колекторів і нафтоконденсатовилучення; 2012–15 – пров. н. с. Львів. комплекс. н.-д. центру Укр. НДІ природ. газів. Серед наук. здобутків – створення нових методик вивчення молекулярно-поверхн. явищ і структури флюїдонасичення, комплекс. петрофіз. дослідж. і фіз. моделювання процесів нафтовилучення на прикладі порід-колекторів різних віків Балтій., Дніпров.-Донец., Передкарпат., Індоло-Кубан. і Причорномор.-Крим. нафто- та нафтогазонос. областей. Обґрунтував флюїдонасичення та максимально можливу величину нафтовилучення з порід-колекторів, що мають низькі фільтраційно-ємнісні властивості.

Пр.: Петрофізичні основи обґрунтування флюїдонасичення порід-колекторів. К., 2010; Порівняльна оцінка газовіддавальних властивостей порід-колекторів при різних геологічних умовах формування // Геодинаміка. 2012. № 2 (спів­авт.); Експериментальні дослідження впливу тампонажного розчину на колекторські властивості порід // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2013. № 3 (спів­авт.); Щодо уніфікації методик виконання вимірювань петрофізичних параметрів порід-колекторів // Нафтогаз. галузь України. 2014. № 3 (спів­авт.); Про деякі літолого-фізичні аспекти порід-колекторів баденського ярусу північно-західної частини Більче-Волицької зони // Там само. 2015. № 1 (спів­авт.).

В. М. Владика


Покликання на статтю