Нестеренко Олексій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Нестеренко Олексій Миколайович

НЕСТЕРЕ́НКО Олексій Миколайович (29. 06. 1956, м. Кадіївка Ворошиловгр., нині Луган. обл.) – лікар-анестезіолог. Д-р мед. н. (2011), проф. (2014). Закін. Донец. мед. ін-т (1979). Працював лікарем. Від 1990 – в Донец. мед. ун-ті (від 2014 – у м. Краматорськ Донец. обл.): від 2018 – зав. каф. анестезіології та інтенсив. терапії. Наукові дослідження: механізми формування синдрому поліорган. порушень при критич. станах у хірургії, онкохірургії, зокрема при сепсисі; діагностика порушень імунітету, імунокорекція та нутритивна підтримка в пацієнтів у критич. станах; підвищення рівня періоперац. безпеки хірург. пацієнтів у критич. станах; прогнозування, діагностика й профілактика тромбоемболіч., гнійно-септич. ускладнень і поліорган. порушень.

Пр.: Клинико-морфологический анализ танатогенеза хирургического сеп­сиса // Патологія. 2005. Т. 2, № 2; Апоптоз циркулирующих нейтрофилов при хирургическом cепсисе: патогенетическое значение и прогностические возможности // Медицина неотлож. состояний. 2010. № 6; Иммунный дистресс как патогенетически и танатогенетически значимый синдром при тяжелом сепсисе и септическом шоке: клинико-патоморфологическое обоснование ранней заместительной иммунокоррекции // Там само. 2013. № 6; Сучасні підходи до вибору антибіотикотерапії шпитальної хірургічної інфекції, яка спричинена Aci­netobacter baumannii // Клін. анестезіологія та інтенсивна терапія. 2015. № 2 (спів­авт.); Обґрунтування доцільності застосування Левофлоксацину 750 мг внутрішньовенно для лікування тяжких негоспітальних пневмоній в умовах стаціонару (огляд літератури) // Медицина невідклад. станів. 2019. № 2 (спів­авт.).

Г. К. Северин

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
Г. К. Северин . Нестеренко Олексій Миколайович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=73779 (дата звернення: 23.10.2021)